ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΠρος τα Διοικητικά Συμβούλια
Των Συλλόγων – Μελών της Ο.Π.ΣΥ.Ξ.
και  τους Αντιπροσώπους αυτών στην Ομοσπονδία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
           
Το Κεντρικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.) σύμφωνα με το άρθρο 21 του ισχύοντος καταστατικού , σας καλεί να μετέχετε στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014  ώρα 18:00 π.μ. στα γραφεία της ΠΑΝ.ΣΥ.  επί της οδού Πατησίων 5, 4ος όροφος –– Πλατεία Ομονοίας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:
1. Εκλογή  Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης.
2. Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός.
3. Έκθεση  Εποπτικού Συμβουλίου.
4. Ιδέες – Προτάσεις για μελλοντικές δράσεις της Ο.Π.ΣΥ.Ξ..


Με αίτηση τριών (3) τουλάχιστον συλλόγων-μελών προς το Κ.Σ. ή δέκα πέντε (15) αντιπροσώπων  τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση, μπορούν να προστεθούν στην ημερησία διάταξη και νέα θέματα για συζήτηση (άρθρο 21 παρ.13).
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/3 των αντιπροσώπων των συλλόγων μελών (άρθρο 21 παρ.15).
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη  18 Ιουνίου  2014 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς νέα πρόσκληση των μελών, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων μελών ( άρθρο 21 παρ. 15).
Η ταμειακή τακτοποίηση των Συλλόγων-Μελών (1 € επί τον αριθμό των ψηφισάντων στη Γ.Σ. κάθε συλλόγου-άρθρα 8, 21 παρ.9 του καταστατικού) αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των αντιπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας (άρθρο 21 παρ. 9).. Όπως είναι γνωστό, η συνδρομή κάθε Συλλόγου-Μέλους προς την Ο.Π.Σ.Υ.Ξ. λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Οι Σύλλογοι - μέλη μας παρακαλούνται να υποβάλουν, μέχρι την Τρίτη 10/6/14 και ώρα 20:00 ονομαστικό κατάλογο των Αντιπροσώπων τους για την Γενική Συνέλευση.
Τα γραφεία της Ομοσπονδίας θα παραμείνουν ανοιχτά στις 9 & 10 Ιουνίου από ώρα 18:30-20:.00 Τηλέφωνα επικοινωνίας: Δημήτρης Στεργίου 6972-660909, Μαρία Μαντζάνα 6976001729, Θανάσης Γεροδημήτρης 6944156783.

    Για το Κ.Σ. της Ο.Π.Σ.Υ.Ξ.


Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γ. Γραμματέας


Δημήτρης Στεργίου                                      Αθανάσιος Γεροδημήτρης

Σχόλια