Συγκροτήθηκε το νέο Κεντρικό Συμβούλιο της ΠΑΝ.ΣΥ.

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014-ΙΟΥΝΙΟΣ 2016)

Η Παναιτωλοακαρνική Συνομοσπονδία (ΠΑΝ.ΣΥ) είναι το τριτοβάθμιο όργανο των πολιτιστικών – περιβαλλοντικών συλλόγων της Αιτωλοακαρνανίας, που εδρεύουν στο νομό Αττικής. Εκατό τριάντα σύλλογοι και πέντε ομοσπονδίες των αντιστοίχων επαρχιών τoυ νομού αποτελούν τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα της.
Στις 22 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε έκλογο απολογιστική Γεν. συνέλευση των μελών της με θέματα:
  • Διοικητικός – οικονομικός απολογισμός και εκλογές για ανάδειξη νέου κεντρικού συμβουλίου.
Τα δέκα νέα εκλεγμένα μέλη που προέρχονται από τις πέντε ομοσπονδίες του νομού (Ο.Π.ΣΥ.Ξ – Ο.ΣΥ.Τ ‐ Ο.ΣΥ.ΒΑ ‐ Ο.ΣΥ.Ν ‐ Ο.ΣΥ.Ε.Μ) μαζί με τους πέντε Προέδρους των Ομοσπονδιών αποτελούν το νέο δεκαπενταμελές κεντρικό Συμβούλιο της ΠΑΝ.ΣΥ για την διετία Ιούνιος 2014 – Ιούνιος 2016.
Στις 30/06/2014 το νέο κεντρικό Συμβούλιο συνεδρίασε με μοναδικό θέμα την συγκρότηση του σε σώμα. Μετά από ψηφοφορία, για την κατανομή των αξιωμάτων, το Κ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Κ/Σ ΠΑΝ.ΣΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χολής Παναγιώτης Ο.Π.ΣΥ.Ξ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τσαναής Μιχάλης Ο.ΣΥ.Ν
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπουρνάζος Βασίλης Ο.Π.ΣΥ.Ξ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μπαμπάτσικου Λίτσα Ο.ΣΥ.Τ
ΒΟΗΘ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΛΟΗΣ Λόης Κωνσταντίνος Ο.ΣΥ.Ν
ΤΑΜΙΑΣ Τσιούνης Ευάγγελος Ο.ΣΥ.ΒΑ
ΒΟΗΘ. ΤΑΜΙΑ Γκαναβία Ντίνα Ο.ΣΥ.ΒΑ
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μπερερή Αγγελική Ο.ΣΥ.Ε.Μ
ΕΦΟΡ. ΕΚΔΟΣΕΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΘ. Αλεξανδρής Δημήτρης Ο.ΣΥ.Ε.Μ
ΜΕΛΟΣ Χριστόπουλος Παναγιώτης Ο.ΣΥ.Τ
ΜΕΛΟΣ Στεργίου Δημήτρης ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Π.ΣΥ.Ξ
ΜΕΛΟΣ Σαλαούνης Χρήστος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.ΣΥ.ΒΑ
ΜΕΛΟΣ Μπούρος Ιωάννης ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.ΣΥ.Ε.Μ
ΜΕΛΟΣ Τσώτας Ιωάννης ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.ΣΥ.Ν
ΜΕΛΟΣ Χριστόπουλος Δημήτρης ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.ΣΥ.Τ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κάππας Επαμεινώνδας Ο.ΣΥ.ΒΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μωραΐτης Περικλής Ο.Π.ΣΥ.Ξ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σταθοπούλου Αρτεμίσια Ο.ΣΥ.Τ
ΜΕΛΟΣ Δημαδάμα Δήμητρα Ο.ΣΥ.Ν
ΜΕΛΟΣ Σαγάνα Αλεξάνδρα Ο.ΣΥ.ΕΜ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Τσιούνης Ευάγγελος Ο.ΣΥ.ΒΑ

Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΣΙΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ.

Για το Κεντρικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                         Η Γενική Γραμματέας

Παναγιώτης Χολής                             Ευαγγελία Μπαμπάτσικου

Σχόλια