ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Ποιοι εξελέγησαν στα προεδρεία των ΝΠΔΔ


      Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014, εξελέγησαν  τα Διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Δημοτικών επιτροπών του Δήμου.
 -Στο  ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ», αναλαμβάνει οΒασίλης Μουρκούσης και Αντιπρόεδρος ο Κυριάκος Κωνσταντίνος.
   -Στο ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» πρόεδρος εξελέγη ο Γεωργούλας Κωνσταντίνος και Αντιπρόεδρος ο Ναούμης Νικόλαος. 
-Στο ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» πρόεδρος εξελέγη ο Τσάρκος Βασίλειος  και Αντιπρόεδρος ο Κακούρης Ηλίας.
   -Στο ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γκόλιας Παναγιώτης και Αντιπρόεδρος ο Σόμπολος Απόστολος.
    -ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ και ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΙΤ Α.Ε. ΟΤΑ ορίστηκε ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος.......

ΔΕΙΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ....
Αναλυτικά:
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ , ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτισμός Περιβάλλον, Αθλητισμός Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου» (Φ.Ε.Κ. 1249/τ.Β’ /14.06.2011), ως εξής:

Τακτικά Μέλη
1.Μουρκούσης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2.Κυριάκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
3. Καρφής Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
4. Γεωργαλής Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
5. Στεργίου Δημήτριος, δημότης (Πρόεδρος Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου)
6. Λύτρας Παναγιώτης του Φωτίου , δημότης (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.)
7. Κολλιάς Ιωάννης, δημότης (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.)

Αναπληρωματικά Μέλη
1. Κακούρης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2.Σόμπολος Απόστολος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
3. Ταμπάκης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
4. Μάντζαρης Ελευθέριος, Δημότης ( προτάθηκε από την μειοψηφία σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 240 από την παρ 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08)
5. Kάντζου Δέσποινα, δημότισσα (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.)
6. Γεραφέντη Ελευθερία, δημότισσα (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.)
7. Τζοβόλα Ουρανία, δημότισσα (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.)

    Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Βελώνα Απόστολου ως προς την πρόταση- ορισμό του Μουρκούση Βασίλειου και Βότση Γεράσιμου.
     Παρών ψήφισε ο κος Γεωργαλής Ηλίας, ως προς την πρόταση - ορισμό των Δημοτών εξαιρουμένου του Μάντζαρη Ελευθέριου, ο οποίος προτάθηκε από την μειοψηφία.
  Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου εκλέχθηκε ο Μουρκούσης Βασίλειος(έλαβε είκοσι δύο ψήφους) και Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Κυριάκος Κωνσταντίνος (έλαβε είκοσι δύο ψήφους).
    Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Κουμανδράκη- Σαμαρά Κωστούλας, Βελώνα Απόστολου, Βότση Γεράσιμου και Κατσιπάνου Αναστάσιου.
Παρών ψήφισε ο Γεωργαλής Ηλίας.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου» (Φ.Ε.Κ. 1249/τ.Β’ /14.06.2011), ως εξής:

Τακτικά Μέλη
1. Γεωργούλας Κωνσταντίνος , Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2.Ναούμης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
3.Τσάρκος Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
4.Τζαχρήστας Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
5. Ρηγάλος Χριστόδουλος (Δημότης)
6. Πούλιος Δημήτριος (Δημότης)
7. Κουνάδης Σπύρος (κοινωνικός φορέας περιοχής)

Αναπληρωματικά Μέλη
1. Ρετούλης Θωμάς , Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2.Καυμενάκης Σπύρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
3.Κυριάκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
4. Κολοβός Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
5. Πλούμη Αθανασία (Δημότισσα)
6. Πετρονικολός Παναγιώτης(Δημότης)
7. Πένια Βασιλική (κοινωνικός φορέας περιοχής)

   Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Βότση Γεράσιμου.
    Λευκή ψήφο έδωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεωργαλής Ηλίας ως προς την πρόταση- ορισμό των Δημοτών.
Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου εκλέχθηκε ο Γεωργούλας Κωνσταντίνος (έλαβε είκοσι πέντε ψήφους) και Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε οΝαούμης Νικόλαος (έλαβε είκοσι πέντε ψήφους).
    Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Βότση Γεράσιμου.
    Λευκή ψήφο έδωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργαλής Ηλίας.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου» (Φ.Ε.Κ. 1249/τ.Β’ /14.06.2011), ως εξής:

Τακτικά Μέλη
1.Τσάρκος Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Κακούρης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
3. Καρφής Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
4.Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
5. Παλμπά Γεωργία (Διευθύντρια σχολικής μονάδας)
6. Ζαγκότας Βασίλειος (Διευθυντής σχολικής μονάδας)
7. Μάντζαρης Ελευθέριος (εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, που υποδείχτηκε από αυτήν)

Αναπληρωματικά Μέλη
1.Κυριάκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2.Σόμπολος Απόστολος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
3. Ταμπάκης Ηλίας , Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
4. Κολοβός Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
5.Παπαναστάσης Αλέξανδρος (Διευθυντής σχολικής μονάδας)
6. Σκανδάλου Αικατερίνη (Διευθυντής σχολικής μονάδας)
7.Ξινού Αναστασία (εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, που υποδείχτηκε από αυτήν)

   Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Βότση Γεράσιμου.
    Λευκή ψήφο έδωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεωργαλής Ηλίας.
Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου εκλέχθηκε ο Τσάρκος Βασίλειος(έλαβε είκοσι πέντε ψήφους) και Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Κακούρης Ηλίας (έλαβε είκοσι πέντε ψήφους) .
    Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Βότση Γεράσιμου, λέγοντας ότι η διαφωνία του είναι πολιτική και δεν αφορά πρόσωπα καθότι αυτά τα Νομικά Πρόσωπα διαχειρίζονται χρήματα που προέρχονται από την κεντρική κυβέρνηση και είναι ελάχιστα για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.
    Λευκή ψήφο έδωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεωργαλής Ηλίας.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου» (Φ.Ε.Κ. 1249/τ.Β’ /14.06.2011) , ως εξής:

Τακτικά Μέλη
1.Γκόλιας Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2.Σόμπολος Απόστολος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
3.Μητσάνης Ζώης, Δημότης ( προτάθηκε από την μειοψηφία σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 240 από την παρ 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08),
4. Μάντζαρης Ελευθέριος, Δημότης ( προτάθηκε από την μειοψηφία σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 240 από την παρ 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08)
5. Πατσέλας Γεώργιος (Διευθυντής σχολικής μονάδας)
6. Μπουραντάς Ιωάννης (Διευθυντής σχολικής μονάδας)
7. Μπίκα Μαρία (εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, που υποδείχτηκε από αυτήν)
8. Σαλαγιάννη Ολυμπία (εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, που υποδείχτηκε από αυτήν)
9. Γεωργαλής Δημήτριος του Ηλία (εκπρόσωπος μαθητικών κοινοτήτων, που υποδείχτηκε από αυτές)

Αναπληρωματικά Μέλη
1.Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Ρετούλης Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
3. Καρφής Θωμάς , Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
4. Ζορμπάς Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
5. Πολίτης Νικόλαος (Διευθυντής σχολικής μονάδας)
6. Βλάχου Ευαγγελία (Διευθυντής σχολικής μονάδας)
7.Σόμπολου Σοφία (εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, που υποδείχτηκε από αυτήν)
8.Λιάλιος Γρηγόριος (εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, που υποδείχτηκε από αυτήν)
9.Καρανίκας Δημήτριος του Γερασίμου (εκπρόσωπος μαθητικών κοινοτήτων, που υποδείχτηκε από αυτές)
     Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Βότση Γεράσιμου.
Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου εκλέχθηκε ο Γκόλιας Παναγιώτης(έλαβε είκοσι έξι ψήφους) και Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Σόμπολος Απόστολος (έλαβε είκοσι έξι ψήφους).
     Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Βότση Γεράσιμου, λέγοντας ότι η διαφωνία του είναι πολιτική και δεν αφορά πρόσωπα καθότι αυτά τα Νομικά Πρόσωπα διαχειρίζονται χρήματα που προέρχονται από την κεντρική κυβέρνηση και είναι ελάχιστα για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
    Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ – ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. , τον Δήμαρχο Γαλούνη Ερωτόκριτο ως Τακτικό μέλος και τον Δημοτικό Σύμβουλο Γεωργούλα Κωνσταντίνο, ως Αναπληρωματικό μέλος.
Μειοψηφούντος του Βότση Γεράσιμου.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΙΤ Α.Ε. ΟΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου στην Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΑΝΑΙΤ Α.Ε.-ΟΤΑ τον Δήμαρχο Γαλούνη Ερωτόκριτο ως Τακτικό μέλος και τον Δημοτικό Σύμβουλο Γεωργούλα Κωνσταντίνο, ως Αναπληρωματικό μέλος.
Μειοψηφούντος του Βότση Γεράσιμου.

Σχόλια