Επιστολή Δημάρχου Ξηρομέρου προς το Δ.Σ. του Συνδέσμου Χρυσοβιτσάνων ΞηρομέρουΠρος το Δ.Σ. του Συνδέσμου Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Λάβαμε την υπ' αριθμόν πρωτ. 10/17-7-2014 επιστολή σας με τις προτάσεις του συλλόγου σας για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας Χρυσοβίτσας του Δήμου Ξηρομέρου και θέλουμε με την παρούσα επιστολή να σας γνωρίσουμε τα εξής:
Πρώτα απ' όλα να σας συγχαρούμε για την αναλυτική και εμπεριστατωμένη εργασία σας να καταγράψετε τα προβλήματα του χωρίου σας και να τα στείλετε στο Δήμο και με τις αντίστοιχες προτάσεις για την επίλυση τους.
Το παράδειγμα του δικού σας συλλόγου πρέπει να ακολουθήσουν και οι άλλοι φορείς του Δήμου και μακάρι να υπάρξουν μιμητές.
Εμείς από την πλευρά μας θα το λάβουμε σοβαρά υπόψη και στα πλαίσια συζήτησης του προγράμματος μας και των αντίστοιχων δυνατοτήτων του Δήμου θα προσπαθήσουμε να
κάνουμε ότι είναι δυνατό.
Είμαστε πάντα στη διάθεσης σας να συζητήσουμε το κάθε πρόβλημα για το οποίο είμαστε αρμόδιοι με την αντίστοιχη γραπτή πρότασή σας και ελπίζουμε με την συνεργασία όλων φορέων του χωριού να βρούμε λύση γι αυτά και να φτάσουμε κάποτε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε καλά νέα προς την κατεύθυνση της επίλυσης τους.
Με συμπατριωτικούς χαιρετισμούς
Ο Δήμαρχος

Γαλούνης Ερωτόκριτος

Σχόλια