ΑΣΤΑΚΟΣ: Κολωνάκια τέλος…


Μετά την ομόφωνη απόφαση της Δ.Κ. Αστακού καθώς και του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών (Ελληνικής Αστυνομίας και Λιμενικού Ταμείου), σήμερα Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 έγινε πράξη η απόφαση μας να απομακρυνθούν τα μεταλλικά κολωνάκια από την παραλιακή οδό όπως είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά. 
     Γιατί πιστεύω ότι ο Νόμος πρέπει να ισχύει το ίδιο για όλους τους πολίτες. 

Με τιμή, 
Ο Πρόεδρος Της Δ.Κ. Αστακού
Καλλισώρας Νικόλαος Σχόλια