Έγιναν δεκτές οι προσφυγές του Δήμου Ξηρομέρου και τελικά νόμιμες οι αποφάσεις των ισολογισμών για το 2012 και 2013
ΝΟΜΙΜΕΣ ΟΙ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 145/2014 ΚΑΙ 146/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

    
Νόμιμες κρίθηκαν οι υπ’ αριθ. 145/2014 και 146/2014 Απoφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου από την αρμόδια επιτροπή του αρθρ. 152 του Ν.3463/06 Νομού Αιτ/νίας.
        Συγκεκριμένα, η παραπάνω επιτροπή με τις Αριθμ. 7/11-2-2015 και 8/11-2-2015 αποφάσεις της, έκανε δεκτές τις προσφυγές της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ξηρομέρου και έκρινε νόμιμες τις παραπάνω αποφάσεις οι οποίες είχανακυρωθεί από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας στις 19/12/2014, και αφορούσαν την μη έγκριση, από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, του Απολογισμού – Ισολογισμού και τα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Ξηρομέρου, των οικονομικών ετών 2012 και 2013.....
     Δείτε τις παραπάνω Αποφάσεις:..........

Αναρτήθηκε από 

Σχόλια