Τακτική και Ειδική Συνεδρίαση (προϋπολογισμός 2015) του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου


Αναρτήθηκε από 


Πραγματοποιείται δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, οι οποίες θα διεξαχθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στον Aστακό, τo Σάββατο 14η Φεβρουαρίου 2015.
1:-ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ώρα 18.00 με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη
2:-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ώρα 20.00 για  λήψη Απόφασης στο θέμα:ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ OIK.  ΕΤΟΥΣ 2015.
 Αναλυτικά:..............Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ        
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε  Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση  την Δεκάτη τέταρτη (14η) του Μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα Σάββατο  και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού),σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

2.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ  ΝΑΥΑΓΙΩΝ Ή ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

3.ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015.

Ο  Πρόεδρος 
Λυμπεράτος  Σπυρίδων 

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.
...............................................

Ειδική  Δημόσια Συνεδρίαση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ        
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

    Καλεί σε  Ειδική  Δημόσια Συνεδρίαση  την  Δεκάτη τέταρτη (14η) του Μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα Σάββατο  και ώρα 20.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού),σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 σε συνάρτηση με το  άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στο κάτωθι  θέμα:

ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ OIK.  ΕΤΟΥΣ 2015

Ο  Πρόεδρος 
Λυμπεράτος  Σπυρίδων 

      Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.κ. Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες  
2.κ. Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες  
3.κ. Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
4.κ. Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα 
5.κ. Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
6.κ. Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
7.κ. Κυριάκος Κωνσταντίνος- Βασιλόπουλο
8.κ. Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα 
9.κ. Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα             
10.κ. Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα 
11.κ. Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα 
12.κ. Πανταζής Απόστολος- Ενταύθα
13.κ. Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι   
14.κ. Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη  
15.κ. Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα    
16.κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα  – Ενταύθα 
17.κ. Βελώνας Απόστολος – Βάρνακα                    
18.κ. Ζορμπάς Ιωάννης  – Αθήνα  
19.κ. Καρφής Θωμάς – Ενταύθα   
20.κ. Κολοβός Χρήστος – Φυτείες        
21.κ. Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
22.κ. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης - Ενταύθα  
23.κ. Γεωργαλής Ηλίας  –  Ενταύθα 
24.κ. Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες 
25.κ. Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο        
26.κ. Κατσιπάνος Αναστάσιος – Φυτείες    
                                
Κοιν.
Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού
Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων


Σχόλια