Χρήστος Κολοβός: Ζητά σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου στις Φυτείες με θέμα την Πλατεία


Αναρτήθηκε από ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΦΥΤΕΙΕΣ ΖΗΤΑ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ                                                                                          
15 Φεβ 2015
Ανοικτή Επιστολή
Αξιότιμε
Κύριε Δήμαρχε Ξηρομέρου 

     Μετά το από (14/2/2104) Δημοτικό Συμβούλιο στον Αστακό, όπου δεν είχαμε χρόνο να μιλήσουμε εκτενώς  για το θέμα της Πλατείας Φυτειών, παρακαλώ  ωςΔημοτικός Σύμβουλος να πάμε σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στις Φυτείες, μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός, με θέμα τη λήψη νέας απόφασης για  συνέχιση εργασιών στη Πλατεία. 
     Για το διάστημα που μεσολαβεί πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μου στο τέλος του συνημμένου υπομνήματος (προσχέδιο σας ενεχείρησα στο Συμβούλιο για αρχική ενημέρωση) και να γίνουν  άμεσες ενέργειες επιβλέπουσας υπηρεσίας (ΔΤΥ Ι.Π. Μεσολογγίου), προϊσταμένης αρχής και κύριου του έργου (Δήμος Ξηρομέρου), του αναδόχου έργου, τη συμφωνία μελετητών, για να προλάβουμε να έχουμε όλα τα στοιχεία. 
       Έτσι θα ικανοποιηθεί και η βασική ένσταση του πρώην δημάρχου Φυτειώννα ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη του πρώτου μελετητή, της αρχικής μελέτης του έτους 2010. 
       Να παρευρίσκονται επίσης με έγγραφη πρόσκληση, όλοι οι αρμόδιοι για το έργο και να βγάλουμε με σύνεση, νέα απόφαση, που δεν θα μπορεί να τη προσβάλει κανείς. Δεν χρειάζεται να προσφύγουμε πουθενά, διότι εκτιμώ ότι δεν απαιτείται και ότι θα αργήσουμε με τις διαδικασίες και θα πάει πίσω το έργο της Πλατείας......        Δεν δύναται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση να συζητάμε ακόμα για το αν η μελέτη που υλοποιείται  ήταν σωστή και χωρίς ελλείψεις ή οι τροποποιήσεις που προτείνονται και δέχονται οι πάντες σχεδόν δημότες και αιρετοί, δεν πρέπει να γίνουν επειδή κάποιοι είναι απόλυτοι στη θέση τους. Το πώς θα γίνουν ήταν και είναι εύκολο  θέμα των διοικητικών- τεχνικών υπηρεσιών που γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν πάντα σύμφωνα με τις  νόμιμες διαδικασίες.   
     Με τη λογική των ενστάσεων θα μπορούσε πχ οποιοσδήποτε που έχει τεχνικές γνώσεις περί έργων, να αφήσει να γίνει το έργο ως αρχική μελέτη επακριβώς και στη συνέχεια, εκτιμώντας ότι υπάρχουν ελλείψεις και εργασίες που δεν έπρεπε να γίνουν,να προβεί σε ένσταση γιατί εκτελέστηκαν εργασίες που δεν προβλέπονται στο προϋπολογισμό και πληρώθηκαν από απρόβλεπτα κονδύλια, όχι από εσφαλμένη προμέτρηση η απρόβλεπτες καταστάσεις, ή επικινδυνότητας, αλλά ως νέες εργασίες. Τι θα κάναμε? Θα τα ξηλώναμε μετά? Θα ακυρώνονταν οι λογαριασμοί? Θα απαιτούσε ο κύριος του έργου (Δήμος Ξηρομέρου) τα εντάλματα που δεν θεωρήθηκαν και από ποιόν? Όλα προβλέπονται στη νομοθεσία. Πλατεία όμως δεν θα έχουμε και εκεί μιλάει ο λαός πλέον. Θα μας πάρει με τις πέτρες όλους μας. 

      Φέρνω κ Δήμαρχε, ένα παράδειγμα για απόφαση οικονομικού επιτρόπου μη έννομου εντάλματος πληρωμής  εργασιών, για παρεμφερή υπόθεση σεπλατεία δήμου στο Ν Λακωνίας.……….
«α) Επενδύσεις τοξωτών βαθμίδων μήκους έως 2,00 cm δια μαρμάρου πάχους 3,00 cm/2,00 cm μη συνήθων διαστάσεων δαπάνης 10.868,00 ευρώ και πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC για την αποχέτευση ομβρίων υδάτων ποσού 343,00 ευρώ. 
    Για την πληρωμή των ανωτέρω εργασιών, αλλά και λοιπών εργασιών του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον 8ο λογαριασμό, εκδόθηκε το επίμαχο χρηματικό ένταλμα του Δήμου.... 
     Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Τμήμα άγεται στη κρίση ότι είναι μη νόμιμη η χρήση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών για την εκτέλεση των περιγραφόμενων στον 2ο Α.Π.Ε. εργασιών. Ειδικότερα, είναι μη νόμιμη η χρήση του κονδυλίου των απρόβλεπτων για την πληρωμή των επιπλέον εργασιών τοποθέτησης μαρμάρου σε τοξωτές βαθμίδες καθώς και της προμήθειας και τοποθέτησης πλαστικών σωλήνων για τη συλλογή και παροχέτευση των ομβρίων υδάτων της επιφάνειας της πλατείας και των παρακείμενων κτιρίων αφού αυτές οι επιπλέον εργασίες μπορούσαν κατά την κοινή πείρα και λογική να είχαν προβλεφθεί κατά την εκπόνηση της μελέτης
      Εξάλλου και ο ισχυρισμός της αναδόχου (βλ. σχετικό σημείωμα) ότι δεν νοείται άρτια κατασκευή πλατείας χωρίς την ορθή απορροή των ομβρίων υδάτων οδηγεί στο αυτό συμπέρασμα ενώ, περαιτέρω, τόσο οι επενδύσεις με μάρμαρο των τοξωτών βαθμίδων όσο και η προμήθεια σωλήνων δεν εμπίπτουν στην έννοια των εσφαλμένων προμετρήσεων αλλά συνιστούν νέες εργασίες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου, πλην όμως, όπως είναι προφανές δεν οφείλονται σε απρόβλεπτα περιστατικά αλλά θα μπορούσαν να περιληφθούν στην αρχική μελέτη αν αυτή ήταν πλήρης και ακριβής. 
    Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη κατά το μέρος που αφορά στην πληρωμή των περιγραφόμενων στον 2ο Α.Π.Ε. εργασιών από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών και ως εκ τούτου το χρηματικό αυτό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί…..
      Για τους λόγους αυτούς αποφαίνεται ότι το… , οικονομικού έτους , χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ... Νομού Λακωνίας, ποσού …ευρώ,δεν πρέπει να θεωρηθεί».

       Ευελπιστώ για τις εντολές σας κ Δήμαρχε για την κατά σειρά και κατά αρμοδιότητα χρονολογική εκδήλωση των ενεργειών που παραθέτω στο υπόμνημά μου. 
      Παρακαλώ επίσης να δώσετε φωτοαντίγραφα των μελετών στον δημοτικό σύμβουλο κ. Κατσιπάνο, που ρωτάει συνεχεία, παίρνει απαντήσεις αλλά ξαναρωτάει στο δημοτικό συμβούλιο και εμένα, αν υπάρχουν μελέτες, ενώ οι μελέτες ήταν στο τραπέζι και τις δείξαμε. Θα μπορούσε βέβαια όποτε ήθελε να πάει στην αρμόδια υπάλληλο να πάρει ότι στοιχείο θέλει. Τόσο απλό. Έχει δικαίωμα ο φίλος κ. Κατσιπάνος, ως δημοτικός σύμβουλος. 
        Παρακαλώ να με συγχωρήσουν οι δημότες και οι αναγνώστες για τις τεχνικές ορολογίες που έχω παραθέσει και το μακροσκελέστατο με κάθε λεπτομέρεια και επαναλήψεις υπόμνημά μου, αλλά το απαιτεί η φύση του ζητήματος και για ενημέρωση των συνδημοτών, αλλά και η αγωνία μου ωςΔημοτικό Σύμβουλο της ΔΕ Φυτειών, όπως και κάθε δημότη πιστεύω, να τελειώσει το έργο και για να  έχουμε μια πλατεία καλαίσθητη, παραδοσιακή, ευρύχωρη, λειτουργική και αποδεκτή από τη όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία του λαού. Να αφήσουμε απ έξω τους εγωισμούς μας αφού στο τέλος μας κρίνει όλους ο λαός που δεν λαθεύει ποτέ.
        Ακολουθεί συνημμένα το υπόμνημά μου, με στοιχεία των τεχνικών περιγραφών, των προϋπολογισμών των προμετρήσεων και μέρους των σχεδίων των μελετών 2010 και 2012, και η ΚΥΑ περί παιδότοπων, όπου όλα όσα γράφω φαίνονται εκεί και επίσημα.. 
      Η παρούσα επιστολή με τα συνημμένα  έχει αποσταλεί σήμερα και ηλεκτρονικά στο δήμο μας για να λάβει και επίσημο αριθμό Πρωτοκόλλου.
Με τιμή 
Χρήστος Κολοβός Ταξίαρχος ε.α
Δημοτικός Σύμβουλος Ξηρομέρου

15 Φεβ 2015
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Του Κολοβού Χρήστου, Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ξηρομέρου

ΠΡΟΣ
α.Τον κ. Δήμαρχο Ξηρομέρου Ερωτόκριτο Γαλούνη
β.Αντιδημάρχους Κους Λαϊνά Κων/νο και Βραχά Παναγιώτη
γ.Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ξηρομέρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
α.Πρόεδρο Δ.Σ Δήμου Ξηρομέρου
β.Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ξηρομέρου
γ.Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Φυτειών και μέλη Συμβουλίου
δ.Δημότες Φυτειών

Κύριε Δήμαρχε
      Όπως γνωρίζετε, η μελέτη για την κατασκευή του έργου, προϋπολογισμού 205.000 €, συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2012, με αίτημα του Δήμου Ξηρομέρου, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεσολογγίου,βασιζόμενη στην παλαιά μελέτη του 2010 του πρώην Δήμου Φυτειών.
    Δημοπρατήθηκε το 2012 μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με ενέργειες των τότε αρμοδίων αντιδημάρχων. 
      Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2013 και τον  Φεβ 2014, μετά από αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξηρομέρου, ορίσθηκε επιβλέπων μηχανικός από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου της Ι.Π. Μεσολογγίου.
     Έγινε η εγκατάσταση του εργολάβου και ξεκίνησε το έργο. Δηλαδή την επίβλεψη του έργου την ανέλαβε η Δ.Τ.Υ του Δήμου της Ι.Π. Μεσολογγίου.
       Ο επιβλέπων μηχανικός αναφέρει (περιληπτικά) με το υπ αριθμ πρωτ 21143/15-7-2014 έγγραφό του προς τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξηρομέρου, σε απάντηση αίτησης του πρώην δημάρχου Φυτειών, πέραν των άλλων  ότι:

α.Κατά τη διάρκεια των εργασιών διαπίστωσε ως επιβλέπων του έργου, ότι η παλαιά  μάντρα κατέστη ετοιμόρροπη και επικίνδυνη (κατολισθήσεις) και προέβη στην εντολή κατασκευής νέας. (Είναι προφανές ότι  έγινε για λόγους ασφαλείας επικινδυνότητας. Η νέα μάντρα τελικά είναι παραδοσιακή, ασφαλής και πιο καλαίσθητη και δένει αρμονικά με το περιβάλλον και το αρχικό σχέδιο και αφήνει οπτική ορατότητα μεγαλύτερη προς το κάτω μέρος του χωριού.) 
β.Τόσο η παλαιά μελέτη του 2010 (Φυτειών), όσο και η νέα 2012(Ξηρομέρου), προέβλεπαν καθαίρεση των παλαιών πλακοστρώσεων και κατασκευή νέου δαπέδου σκυροδέματος, με αποτέλεσμα αν γίνονταν έτσι η πλατεία θα ανυψώνονταν άλλα 25 εκατοστά. Όμως κατά τη διάρκεια των καθαιρέσεων το παλιό σαθρό υπόστρωμα κα-ταστρέφονταν και κατήλθε το επίπεδο. Έτσι η πλατεία διαμορφώθηκε σε ένα επίπεδο. (Προφανώς απρόβλεπτες καταστάσεις που προβλέπουν οι νόμοι)
γ.Μέχρι σήμερα καμία ουσιαστική αλλαγή δεν έχει επέλθει, πλην της μετατόπισης του αμφιθεάτρου στην άκρη της πλατείας και όχι μέσα στη πλατεία που προέβλεπαν οι μελέτες 2010 και 2012.
δ.Πρότεινε να χρησιμοποιηθούν για το μεγαλύτερο μέρος της πλατείας, μαρμαρόπλακες Ιωαννίνων σκαπιταριστές και ορθογωνικές και όχι με ορθογωνισμένες Άρτας επειδή δεν είναι κατάλληλες λόγω ανωμαλιών στην επιφάνειά τους και επειδή θα φθείρονταν από τις καιρικές συνθήκες με τη πάροδο του χρόνου.. Μάλιστα υπολόγισε ότι αυτή η τροποποίηση δεν θα επέφερε ζημία στον προϋπολογισμό. (Άπαντες σχεδόν συμφώνησαν σε αυτό στη συγκέντρωση)
ε.Ζήτησε με έγγραφό του μετά τα παραπάνω, τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξηρομέρου, ως προς τη πρόταση για την αλλαγή των πλακών. 
      Οι εργασίες σταμάτησαν για να γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες από τη Τεχνική Υπηρεσία Μεσολογγίου και τον ανάδοχο καθώς και τη προϊσταμένη αρχή δηλαδή τη τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξηρομέρου. Εδώ φαίνεται μία καθυστέρηση ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων.

      Για το θέμα της πλατείας έγινε συγκέντρωση  στις Φυτείες, παρουσία του νύν Δημάρχου Ξηρομέρου, όπου αναλύθηκαν όλες οι θέσεις, και διαπιστώθηκε εκ νέου ότι και οι δύο μελέτες είχαν παραλήψεις επί του προϋπολογισμού, όσον αφορά τις εργασίες που αναφέρονταν στη τεχνική περιγραφή και στο αρχιτεκτονικό σχέδιο και διαπιστώθηκε η ανάγκη τροποποιήσεων για να παραδοθεί ένα πιο λειτουργικό έργο. 
   Στη συνέχεια με βάση τις αιτήσεις της επιβλέπουσας τεχνικής Υπηρεσίας Ι.Π Μεσολογγίου, ο νυν αντιδήμαρχος ΔΕ Φυτειών, υπέβαλε έγγραφο προς τη Επιβλέπουσα τεχνική υπηρεσία Ι.Π Μεσολογγίου να προβεί στις ενέργειες για τροποποίηση τη μελέτης και στη συνέχεια να έρθει  το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο για να ληφθεί απόφαση για τις ενδεικνυόμενες αλλαγές, ως Προϊσταμένη Αρχή ως ορίζει ο νόμος. (Παρατηρήσεις για εγρήγορση και εκδήλωση προβλεπόμενων ενεργειών των υπευθύνων είχε υποβάλει και η πρώην αντιδήμαρχος ΔΕ Φυτειων τον Αύγουστο 2014.)  Έτσι θα συνέχιζαν τα έργα. 

       Ταυτόχρονα όμως ο πρώην δήμαρχος Φυτειών απέστειλε δεύτερη αίτηση–υπόμνημα 7 σελίδων προς τη Δημοτική αρχή Ξηρομέρου και στο Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Περιφερείας στη Πάτρα, με το οποίο περιληπτικά ζητούσε τη διακοπή εργασιών και απαιτούσε την εκτέλεση σύμφωνα με τις προβλέψεις της μελέτης που έχει εγκριθεί ως προς όλες τις λεπτομέρειες.Μάλιστα στη σελίδα 5 του υπομνήματος ανέφερε ότι η επιχειρούμενη τροποποίηση επιδιώκεται όχι για σφάλματα ή ελλείψεις ούτε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, αλλά για τραγικές παραλείψεις και σφάλματα τόσο του επιβλέποντος (μηχανικού Μεσολογγίου), όσο και του αναδόχου που εκτελούσε αυθαίρετες εργασίες. 
      Απαιτεί δηλαδή ο πρώην δήμαρχος Φυτειών  καμία αλλαγή επί της μελέτης, θεωρώντας προφανώς ότι τόσο η μελέτη που παρέλαβε ως πρώην δήμαρχος το 2010 όσο και η πανομοιότυπη μελέτη του 2012 ( ουσιαστικά μόνο αλλαγές ποσοτήτων), ήταν τέλειες μέχρι λεπτομέρειας
    Η απόλυτη αυτή θέση είναι κατ εμέ λανθασμένη, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι καμία μελέτη δεν είναι τέλεια μέχρι λεπτομέρειας και όλες μα όλες σχεδόν παρουσιάζουν μικρές ή μεγαλύτερες ελλείψεις ή σφάλματα. Γι αυτό και ο νομοθέτης επιτρέπει αλλαγές. Τώρα αν άργησαν κάποιες διαδικασίες από τις δεκάδες που απαιτούνται για το έργο από την επιβλέπουσα υπηρεσία που έπρεπε να γίνουν εκ των προτέρων εκεί είναι που βασίστηκε περισσότερο η Περιφέρεια και απέρριψε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τις 2 πρώτες αλλαγές από το σύνολο του έργου ως εκπρόθεσμες.  
        Έπρεπε μαζί με το υπόμνημα του πρώην δημάρχου να αποσταλούν και  εμπεριστατωμένες θέσεις από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, βασιζόμενη στα έγγραφα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας Μεσολογγίου, στην ανάγκη αλλαγών που καταδείχτηκαν στη συγκέντρωση Φυτειών, στις ελλείψεις  των δύο μελετών όπως θα καταδείξω παρακάτω και τα έχω γνωστοποιήσει πολλές φορές, αλλά και στη σχετική νομοθεσία που προβλέπει τούτο για ελλείψεις και θέματα επείγοντος λόγω επικινδυνότητας. 

Κύριε Δήμαρχε

α.Τόσο η Παλαιά μελέτη πρώην δήμου Φυτειών  όσο και η νέα δήμου Ξηρομέρου αλλά και το παλαιό αρχιτεκτονικό σχέδιο, προβλέπουν «παιδότοπο»στη πλατεία που είναι κοινόχρηστος χώρος και η  δημοτική αρχή δεν επιθυμεί, αλλά και η Κοινή Υπουργική απόφαση ΚΥΑ Αριθμ. 36873/ΦΕΚ 1364/2007, μαζί με τη Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών της 26/11/2007 με θέμα: «Εφαρμογή νέας Κοινής Υ-πουργικής Απόφασης (36873/2007 Β΄1364) για τη λειτουργία των παιδότοπων» αναφέρουν ΡΗΤΑ ότι στην παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 1 της εν λόγω ΚΥΑ ,ως παιδότοπος ορίζεται ο οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώροςδηλαδή ιδιωτικός χώρος, στεγασμένος ή υπαίθριος, στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά ψυχαγωγία σε νήπια και παιδιά, μέχρι δέκα ετών, παρουσία συνοδών, υπό την επίβλεψη προσωπικού. ….και διακρίνεται σε:
-κλειστό ή υπαίθριο που λειτουργεί ως αμιγής επιχείρηση
-κλειστό ή υπαίθριο, που λειτουργεί εντός χώρου όπου θα αναπτυχθεί ή ανα-πτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα

β.Με βάση τη νομοθεσία, πρέπει να υπάρχουν χώροι υγιεινής στο παιδότοπο ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ, όπως αναφέρει η παραπάνω απόφαση. «Οι χώροι υγιεινής οφείλουν να πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 3 της Αιβ 8577/1983 Υ-γειονομικής Διάταξης, όπως κάθε φορά ισχύει. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει μια τουαλέτα και δύο νιπτήρες ανά είκοσι πέντε παιδιά, αποκλειστικής χρήσης από αυτά.» Δεν υπάρχει πουθενά στη μελέτη Προϋπολογισμός για Τουαλέτες και νιπτήρες!!!! Η αρχιτεκτονική επιτροπή που ενέκρινε το αρχιτεκτονικό σχέδιο του 2010, του πρώην δήμου Φυτειών, συμφώνησε για την ύπαρξη Παιδοτόπου? Δεν το είδε? Αν κάνω λάθος ας διορθωθώ με εμπεριστατωμένη  άποψη.

γ.Με βάση τη νομοθεσία  «Ο παιδότοπος δεν επιτρέπεται να γειτνιάζει με χώρους φόρτωσης ή εκφόρτωσης και εναπόθεσης επικίνδυνων υλικών και δραστηριοτήτων υψηλού θορύβου ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών», αλλά και παιδική χαρά να λέγονταν έπρεπε να είναι  μακριά από εγκαταστάσεις που διαταράσσουν το ψυχικό κόσμο των παιδιών ενώ γνωρίζουμε ότι υπάρχει καφενείο στα 2 μέτρα με ότι αυτό συνεπάγεται για μικρά παιδιά και γυναίκες συνοδούς.

δ.ΠΟΥΘΕΝΑ στο προϋπολογισμούς και των δύο μελετών, που φαίνονται συνημμένα παρακάτω,  δεν προϋπολογίζονται υδραυλικά έργα και  υλικά για κατασκευή σιντριβανιών- βρυσών (σωλήνες, ρακόρ, ταφ, αντλίες νερού, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) κλπ και έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τα αναγραφόμενα στη τεχνική περιγραφή και αρχιτεκτονικό σχέδιο 2010 που προβλέπουν 2 σιντριβάνια.Εδώ υπάρχει σφάλμα των μελετών. 

ε.ΠΟΥΘΕΝΑ δεν αναγράφονται στον προϋπολογισμό εργασίες ηλεκτρολογικές για αφαίρεση παλαιών στύλων, καλωδιώσεων, πηλαρ ηλεκτρολογικού πίνακος, και επανατοποθέτηση των ιδίων, ή προμήθεια και τοποθέτηση νέων στην ίδια ή σε άλλη θέση. Όλα  τα παραπάνω έχουν ξεκάθαρη λογική και ισχύ διότι και στον προϋπολογισμού δεν αναφέρεται ΤΙΠΟΤΑ, στο δε παλαιό αρχιτεκτονικό σχέδιο που επικαλείται ο πρώην δήμαρχος Φυτειών, υπάρχουν δεδομένα που αποκλείουν την εφαρμογή και υλοποίηση τους άνευ εκτέλεσης ηλεκτρολογικών έργων. 

στ.Η πλατεία μπορεί και πρέπει να παραμείνει στο ένα επίπεδο, ως ευκταία λύση που προτιμάται από τη τεράστια πλειοψηφία του λαού αλλά και τη λογική να μη υπάρχουν σκαλοπάτια, για μεγαλύτερη ασφάλεια κινήσεων παιδιών και μεγάλης ηλικίας, χωρίς επιπλέον κόστος και το ένα επίπεδο δημιουργήθηκε λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων σαθροποίησης του παλαιού υποστρώματος.

ζ.Στη θέση της παλιάς μάντρας που κατέρρευσε με τις εργασίες, υπάρχει στη θέση της νέα και πολύ καλύτερη και παραδοσιακή και δεν άλλαξε μορφή ουσιαστικά το αρχιτεκτονικό σχέδιο. Η εργασία έγινε μετά από απρόβλεπτες καταστάσεις και προφανώς για απάλειψη επικινδυνότητας για τους δημότες και διαμένοντες  στη παραπλήσια οικία.

η.Στο άρθρο 45 παρ. 2 του Ν.3669/08 «Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή-πρόσθετες εγγυήσεις-ευθύνη» αναφέρεται ότι «Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις.

θ.Επειδή προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την προϊσταμένη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών. (Εδώ είναι που στηρίχθηκε κυρίως η απόφαση απόρριψης, στο υπόμνημα του πρώην δημάρχου, διότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία προγενεστέρων εγκρίσεων).

ι.Ο σχετικός νόμος αναφέρει επιπλέον, ότι αν η τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλματα και ελλείψεις της μελέτης και ο μελετητής αποδέχεται την ευθύνη του, τρο-ποποιεί τη μελέτη κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του ν. 3316/ 2005, εφόσον δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση την τροποποίηση αναλαμβάνει ο ανάδοχος του έργου σε συνεργασία με μελετητή που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα. 

ια.Για να εισαχθεί το θέμα στο Τεχνικό Συμβούλιο, πρέπει η τροποποιητική μελέτη να είναι σε στάδιο αντίστοιχο με την προς τροποποίηση και να έχει τεθεί υπόψη του αρχικού μελετητή που διατυπώνει εγγράφως σε εύλογη προθεσμία τη γνώμη του. Κατά τη συζήτηση στο συμβούλιο καλούνται προς ακρόαση ο αρχικός μελετητής, ο ανάδοχος του έργου ή εκπρόσωποί τους και εκπρόσωπος της υπηρεσίας που ενέκρινε την αρχική μελέτη, οι οποίοι υποβάλλουν γραπτό υπόμνημα.

ιβ.Η Προϊσταμένη αρχή στη συνέχεια, εκδίδει την απόφαση περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης της μελέτης, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της γνωμοδότησης του συμβουλίου και η κοινοποίηση της απόφασης στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων, αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή των εργασιών της τροποποιητικής μελέτης. 

ιγ.Αν η ανάγκη τροποποίησης της μελέτης αποδίδεται σε σφάλματα ή ελλείψεις της και δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του κυρίου του έργου (Δήμος Ξηρομέρου) κατά του μελετητή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν. 3316/2005....». Εδώ εννοείται ότι ο Δημοτική αρχή Ξηρομέρου δεν αξιώνει καμία ευθύνη σε κανέναν μελετητή ή επιβλέπουσα Υπηρεσία γιαυτό και πήρε την τελευταία απόφαση στο Δ.Σ για συνέχιση των έργων.

ιδ.Ο ίδιος ο πρώην δήμαρχος Φυτειών, στο υπόμνημά του, ζητά να εννοείται ως αρχικός μελετητής όχι αυτός που επικαιροποίησε συνέταξε τη μελέτη του 2012 αλλά η συντάξασα το 2010 την αρχική μελέτη μηχανικός αρχιτέκτονας. Ρητά προειδοποιεί στο υπόμνημά του, ο πρώην δήμαρχος Φυτειών, ότι  οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία αποδοθεί στη σχετική και ανεπίδεκτη αμφισβήτησης διάταξη νόμου θα είναι εκ του πονηρού και με προφανή διάθεση φαλκίδευσης του γράμματος και του πνεύματος του νόμου. Επομένως έπρεπε και πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του αρχικού μελετητή και όχι του δεύτερου.

ιε.Πιστεύω ότι θα δείξω με στοιχεία παρακάτω, ότι η υπόψη μελέτες του πρώην δήμου Φυτειών και Ξηρομέρου έχουν σφάλματα και ελλείψεις και πρέπει να τροποποιηθούν. 

ιστ.Λυπάμαι που  για τέτοια έργα δημόσια και κοινόχρηστου χαρακτήρα όπως η πλατεία, έπρεπε να είχαν προηγηθεί της σύνταξης της  μελέτης διαβούλευση του λαού ή συγκέντρωση και συγκερασμός απόψεων και ιδεών  και μετά να καταλήξουμε σε μία λύση αρχιτεκτονική και μελετητική που κατά το δυνατόν να αντιπροσωπεύει το σύνολο των πολιτών και δεν έγινε ποτέ από τον πρώην δήμο Φυτειών. Δεν θα φτάναμε τώρα σε αυτό το σημείο. 

ΖΗΤΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:
1.Να ερωτηθεί εγγράφως και άμεσα από την Τεχνική Υπηρεσία, η πρώτη συντάξασα μελετήτρια και να απαντήσει εγγράφως για τις προτεινόμενες τροποποιή-σεις που έχει ήδη καταλήξει ή θα καταλήξει η δημοτική αρχή και να ζητηθούν εγγράφως από τη Τεχνική Υπηρεσία και αρμόδιο αντιδήμαρχο έργων, οι θέσεις της επί των παρακάτω αφού συνταχθούν κατάλληλα και με τεχνικούς όρους και συμπληρωθούν με οτιδήποτε άλλο στοιχείο ήθελε αποφασισθεί από την τεχνική Υπηρεσία μας:
α.Αν συμφωνεί να μη κατασκευασθούν τα δυο σιντριβάνια διότι δεν προβλέπεται τέτοια εργασία στο προϋπολογισμό ούτε υπάρχουν άρθρα τιμολογίου της μελέτης του πρώην δήμου Φυτειών. Θα μπορεί όμως πχ στον υπάρχοντα χώρο της βρύσης και στον ήδη διαμορφωμένο από το 2009 χώρο, να τοποθετήσουμε και να βάψουμε δύο μεγάλες πέτρες και με το νερό της βρύσης να διαμορφωθεί ένα σιντριβάνι χωρίς πίδακα νερού και χωρίς κανένα κόστος. Απλά πρέπει να καθαρίζεται συνέχεια να μη βρωμίζει.
β.Αν συμφωνεί να μη μεταφερθεί η βρύση από τη θέση που βρίσκεται σε άλλη θέση λόγω σφάλματος μελέτης, επειδή δεν υπάρχει προϋπολογισθείσα δαπάνη και άρθρα τιμολογίου για αποξήλωση παλαιάς και κατασκευή νέας βρύσης σε άλλη θέση όπως βλέπουν τα σχέδια. 
γ.Αν συμφωνεί να  μη κατασκευασθεί ο χώρος που η μελέτη και το αρχιτεκτονικό σχέδιο ονομάζει «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ», διότι βάσει νόμου απαγορεύεται «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» σε κοινόχρηστους χώρους και η πλατεία είναι κοινόχρηστος χώρος και απαιτεί τουαλέτες και νιπτήρες που δεν προϋπολογίζονται πουθενά. 
δ.Να ζητηθεί η θέση της, στη πρότασή μας να αλλάξουν οι πλάκες επίστρωσης από Άρτας σε Ιωαννίνων , εφόσον δεν έχουν μπει ακόμα για τους λόγους που αναφέρει ο επιβλέπων και συμφωνούμε όλοι μας. Αν δεν γίνει τούτο σεβαστό, αν δηλαδή δεν συμφωνήσει η αρχική μελετητής, τότε να τοποθετηθούν οι ίδιες πλάκες που φαίνονται στη μελέτη ως (Άρτας) όπως ζητά ο πρώην δήμαρχος Φυτειών. 
ε.Αν συμφωνεί η  αρχική μελετητής, να μη φυτευτούν ΠΕΝΤΕ (5) μεγάλα δένδρα πχ Πλάτανοι, μέσα στη πλατεία, όπως φαίνονται στο αρχιτεκτονικό σχέδιο και επιβεβαίωσε και αντιδήμαρχος του πρώην δήμου Φυτειών και δεν διαψεύσθηκε από παρόντα τότε πρώην δήμαρχο Φυτειών, στη συγκέντρωση στις Φυτείες. Πιστεύω ότι η γνώμη αρχικής μελετητού θα είναι θετική. Αν όχι τότε να βάλουμε τα 5  δέντρα πλατάνους στη πλατεία. Νομίζω ότι θα έχουμε αντιδράσεις από τους δημότες Φυτειών, διότι ακόμα και με το ένα αντιδρούν.  
στ.Αν συμφωνεί η αρχική μελετητής να  έχει φώτα η πλατεία επειδή δεν προβλέπεται τίποτα στη μελέτη και στο προϋπολογισμό, ούτε στη τεχνική περιγραφή. Δεν προβλέφτηκαν ηλεκτρολογικές και άλλες συναφείς εργασίες, διότι  κατά τη διάρ-κεια εργασιών πάνω στη πλατεία πχ καθαίρεση παλαιών πλακών, έστω και αν μεί-νουν τελικά οι ίδιοι στύλοι φωτισμού , θα πρέπει να γίνουν εργασίες κάτωθι των στύ-λων και καλωδιώσεων καθώς  και στο πήλαρ που υπάρχει στη γωνία. Εν συνεχεία θα πρέπει να γίνουν εργασίες επανατοποθέτησης κλπ, θα απαιτηθούν εργασίες και υλικά κλπ. Πως θα γίνουν εργασίες αφού δεν προβλέπεται στη μελέτη και προϋπολογισμό και σε κάποια σημεία αν δεν κάνω λάθος με βάση το αρχιτεκτονικό σχέδιο ίσως απαιτηθεί και μετάθεση θέσης στύλων ?
ζ.Να ενημερωθεί η αρχική μελετητής ότι για λόγους απρόβλεπτους κατά τη διάρκεια των καθαιρέσεων πλακών το παλιό από το 1969 υπόστρωμα αποκολλήθηκε κατακερματισμένο και σαθροποιημένο κατά το μεγαλύτερο μέρος με αποτέλεσμα να προκύψει επίπεδη πλατεία που λογικά θα συμφωνήσει ότι είναι καλύτερη λύση και χωρίς οικονομική ζημία του δήμου όπως διαβεβαιώνει ο επιβλέπων του έργου? Πιστεύω ότι θα συμφωνήσει ότι σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της οικοδομικής, η μη ύπαρξη σκαλοπατιών μειώνει κινδύνους ατυχημάτων σε μικρά παιδιά που διασχίζουν τρέχοντας τη πλατεία καθώς και μεγάλους σε ηλικία περιπατητές που έ-χουν δυσκολία κινήσεων. Εξάλλου σε όλες τις πλατείες επιδιώκεται να υπάρχει επίπεδη επιφάνεια εκτός και αν ο χώρος δεν επιτρέπει. 
η.Να συμφωνήσει αν έχει αντίρρηση επειδή το θεατράκι είναι στην άκρη της πλατείας και όχι να είναι προς τα μέσα αυτής, αυξάνοντας ουσιαστικά το ωφέλιμο χώρο επειδή δεν θα υπάρχει νεκρός ουσιαστικά χώρος πίσω από το θέατρο, όπως φαίνεται στο σχέδιο, αλλά και μειώνοντας το κίνδυνο ατυχημάτων, αφού λόγω απά-λειψης κενού χώρου πίσω από το θεατράκι, θα εξαλειφθεί ο κίνδυνος να πέσει από το ύψος της τελευταίας κερκίδας, ένα μικρό παιδί, ασχέτως των κιγκλιδωμάτων που καλώς προβλέπονται, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι τα μικρά παιδιά ανεβαίνουν στα  κι-γκλιδώματα κατά τα παιχνίδια τους. Νομίζω ότι δεν θα έχει αντίρρηση ούτε γι αυτή την αλλαγή.
         
2.Στη συνέχεια των παραπάνω και επειδή έχει περάσει πολύς χρόνος για τη κα-τασκευή της πλατείας, να δρομολογηθούν άμεσα οι ενέργειες από τη Τεχνική Υπηρε-σία σε συνεργασία με ανάδοχο και επιβλέπουσα υπηρεσία  για τροποποίηση αρχιτε-κτονικών σχεδίων, προυπολογισμού ΠΚΝΤΜΕ κλπ). 

3.Αφού λάβει η τεχνική Υπηρεσία  τις απαντήσεις από την αρχική συντάξασα μηχανικό, να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και να παρευρίσκεται με αίτημα του δήμου σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία, τόσο η αρχική μελετητής, όσο και  ο επιβλέπων και ο ανάδοχος και η τεχνική υπηρεσία του δήμου. Να λάβουμε νέα απόφαση έγκρισης τροποποιήσεων και συνέχισης εργασιών, συμφωνώντας πιστεύω επιτέλους όλοι μαζί να συνεχιστούν άμεσα τα έργα στη πλατεία μας. Είμαι σίγουρος ότι θα προχωρήσουμε γρήγορα διότι δεν πιστεύω πλέον ο πρώην δήμαρχος Φυτειών και νυν δημοτικός σύμβουλος να επιμένει ακόμα επί των θέσεων του, ότι η παλαιά μελέτη που αναφέρει στις ενστάσεις του, ήταν χωρίς ελλείψεις ή σφάλματα και ότι πρέπει να εφαρμοσθεί μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας όπως αναφέρει και ότι τα διαδικαστικά χρονικά σφάλματα των υπηρεσιών, κατά το αρχικό στάδιο, να τα πληρώνει ακόμα το χωριό μας.        Δήμαρχοι, πρώην και νυν αντιδήμαρχοι, προεδρος χωριού, όλοι σχεδόν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ξηρομέρου, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού συμφωνούν σε ένα. Να πάμε σε μερικές αλλαγές που απαιτούνται και να τελειώνει επιτέλους η Πλατεία.  

        Συνοψίζοντας κ Δήμαρχε θεωρώ ότι κατέδειξα με τα παραπάνω και συμφωνούν όλοι σχεδόν, ότι η Δημοτική αρχή δεν μπορεί με βάση τη μελέτη να κατασκευάσει, συντριβάνια, Παιδότοπο και δεν μπορεί να μεταφέρει τη υπάρχουσα βρύση σε άλλη θέση. Γι αυτά δεν απαιτείται καμία ενέργεια έγκρισης διότι δεν υπάρχουν στον προϋπολογισμό του έργου. 
       Δεύτερον πιστεύω ότι θα έχουμε τις θετικές απαντήσεις της αρχικής μελετητού μηχανικού, με βάση τις αναλύσεις που έκανα παραπάνω. Προς θεού δηλώνω ότι δεν επιρρίπτω καμία μομφή διότι είναι εξαίρετος μηχανικός απ ότι γνωρίζω και η μελέτη είναι θαυμάσια απλώς πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές πιστεύω σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους αρχές της τέχνης και της οικοδομικής.  
     Η δημοτική αρχή να προβεί σε τροποποίηση της μελέτης, να κατασκευάσει τη πλατεία σε ένα επίπεδο, διότι δεν υφίσταται ουσιαστική αλλαγή μορφής του έργου εκτός των σκαλοπατιών που πρέπει να καταργηθούν για καλύτερη λειτουργικότητα και για λόγους ασφαλείας πεζών, να εγκρίνει εργασίες ηλεκτρολογικές που δεν προβλέπονται σε καμία μελέτη και να παραμείνει το μικρό θέατρο στη άκρη της πλατείας.
       Όσον αφορά αν θα μπουν 5 δέντρα – πλάτανοι πιστεύω ότι είναι πάρα πολλά τα δέντρα.  Η καθαίρεση του παλαιού μαντρότοιχου έγινε με κατεπείγουσες προφορικές κατά αρχήν εντολές του επιβλέποντος προς τον ανάδοχο επειδή όπως ανέφερε, κατέπεσαν τμήματά της κατά τις εργασίες καθαίρεσης πλακών και δαπέδου πλατείας.
     Εγώ προσθέτω ότι υπήρχε και μεγάλος κίνδυνος ατυχήματος τόσο δημοτών και εργατών όσο και των διαμενόντων σε οικία πολύ πλησίον της μάντρας. Ούτως η άλλως εφόσον έπεσε η μάντρα έπρεπε να ξαναγίνει διότι στηρίζει την πλατεία. Και η μάντρα έγινε ακριβώς στην ίδια θέση του σχεδίου χωρίς αλλαγή της αρχιτεκτονικής μορφής. 
    Τι έπρεπε δηλ να πράξει ο επιβλέπων μηχανικός του Μεσολογγίου, που καταφέρεται εναντίον του ο πρώην κ δήμαρχος ότι ενήργησε παράνομα? Να πάμε επομένως σε νέο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να αρχίσουν τα έργα και να λήξει μίας δια παντός η διαμάχη περί καλύτερων η χειρότερων μελετών που απαιτούνται.

Κύριε Δήμαρχε 
Η πλατεία είναι η καρδιά των Φυτειών. Επιβάλλεται να το τελειώσουμε με συναίνεση και με όσο το δυνατόν ευρύτερη αποδοχή συνδυάζοντας όλα τα δεδομένα. Αυτό προσπαθείτε να κάνετε και σεις τόσο καιρό. Αλλοίμονο να έχουμε όλοι τις ίδιες ιδέες και απόψεις. Στο τέλος ο λαός μας κρίνει όλους για τα λόγια μας και τις πράξεις μας. 
    ΑΝ ΡΩΤΗΣΟΥΜΕ 1000 ΔΗΜΟΤΕΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΧΙΛΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΛΑΤΕΙΑ. Πάρα πολλοί δεν θα έχουν άδικο. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι η πλατεία πρέπει να τελειώσει γρήγορα. Όλα διορθώνονται με γνώμονα το κοινό καλό και συμφέρον. Μικροπαραλείψεις διαδικασιών επί του συνόλου του έργου διορθώνονται, με νομιμότητα, τιμιότητα και με διαφάνεια έστω και αργοπορημένα, αρκεί να υπάρχει η καλή θέληση από όλους και όχι να υπάρχει τροχοπέδη με ενστάσεις, αλλά συναίνεση και σύζευξη ενεργειών για βέλτιστο αποτέλεσμα διότι στο κάτω- κάτω ο λαός μας δεν φταίει σε τίποτα. 

Συνημμένα: Τεχνικές περιγραφές προμετρήσεις και προϋπολογισμοί των μελετών 2010 και 2012, Νόμος περί παιδότοπων. Ακολουθούν φωτογραφία πλατείας και αντίγραφα επιμέρους σχεδίων

Με τιμή
Χρήστος Κολοβός Ταξίαρχος ε.α 
Δημοτικός Σύμβουλος Ξηρομέρου


Τα 5 δένδρα - Πλάτανοι επί της πλατείας με πράσινο χρώμα.Το Θεατράκι στον δεξιό κύκλο επί της πλατείας.
ΤΑ δυο σιντριβάνια στο πάνω μέρος σε οβαλ σχήμα

Ο Παιδότοπος, και λοξά πάνω και αριστερά η νέα θέση της βρύσης . 

     Η πλατεία, όπως αποκαλύφθηκε σε ένα επίπεδο μετά τη καθαίρεση των παλαιών πλακών και του σαθρού τσιμεντένιου υποστρώματος από το 1969. (Δεν συμφωνούν όλοι να την αφήσουμε σε ένα επίπεδο όπως όλες χωρίς επιπλέον κόστος? Πρέπει να ξαναγίνουν τα 2 σκαλοπάτια στο μέσον της πλατείας?)

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ 2010 


ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 2012
Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ


Σχόλια