Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου την Παρασκευή 03/04/2015Αναρτήθηκε από http://erotokritosgalounis.blogspot.gr


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ        
           
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε  Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση  την τρίτη  (3η)  του Μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:


1.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2015.

2.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»  ΕΤΟΥΣ 2015.

3.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2015.

4.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ  (Ο.Π.Δ. – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ) ΔΗΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2015 .

5.    ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VODAFONE KAI ΣΥΝΑΨΗ ΝΕΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑVICTUS NETWORKS Α.Ε.  
        ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ 2339-ΜΥΤΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΜΕΓΑ ΟΡΟΣ» .

6.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

7.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ
     ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 296271.

8.    ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΙΒΙΟΥ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ».

9.    ΟΡΘΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 31.12.2014.

10.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.11.2013 ΕΩΣ 31.12.2014.

11.  ΟΡΘΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ  ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 31.12.2014

12. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015.                                                                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.    κ. Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες  
2.    κ. Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες  
3.    κ. Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
4.    κ. Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα
5.    κ. Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
6.    κ. Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
7.    κ. Κυριάκος Κωνσταντίνος- Βασιλόπουλο
8.    κ. Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα          
9.    κ. Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα                                          
10. κΜουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα
11. κΝαούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
12. κΠανταζής Απόστολος- Ενταύθα
13. κΡετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι  
14. κΣόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη 
15. κΤσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα   
16.  κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα  – Ενταύθα                              
17. κ. Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα                                      
18. κ. Ζορμπάς Ιωάννης  – Αθήνα  
19. κΚαρφής Θωμάς – Ενταύθα           
20. κ. Κολοβός Χρήστος – Φυτείες                                             
21. κΤαμπάκης Ηλίας- Μύτικα
22. κ. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης - Ενταύθα                                                                    
23. κ. Γεωργαλής Ηλίας  –  Ενταύθα                   
24. κ. Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
25. κ. Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο                                                                     
26. κ. Κατσιπάνος Αναστάσιος – Φυτείες   

-------------------------------------------------------                               

27. Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού


Κοιν.


Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου

Σχόλια