ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΩΝ ΄΄ ΤΑ ΚΟΡΟΝΤΑ΄΄Απίστευτο! Μας κατήγγειλαν γιατί επισκευάσαμε τα πηγάδια


Απίστευτο!
Μας κατήγγειλαν γιατί επισκευάσαμε τα πηγάδια
Ο Σύλλογός μας πριν λίγες ημέρες επισκεύασε και συντήρησε τα ιστορικά πηγάδια του χωριού μας, που είναι το Πέρα Πηγάδι, το Κάτω Πηγάδι και το Σορόκι. Τα πηγάδια αυτά είχαν γεμίσει από συκιές και φλιγδιές κι ήταν μισογκρεμισμένα με κίνδυνο να πέσουν μέσα άνθρωποι και ζώα.
Για να πετύχει η πλήρης αποκατάστασή τους ανέθεσε την εργασία αυτή σε μάστορα κάτω από τις οδηγίες πολιτικού μηχανικού αλλά και με βάση παλιές φωτογραφίες, που υπήρχαν, με σκοπό να διατηρηθεί η παλιά μορφή και η θύμηση των πηγαδιών.
Κι ενώ όλοι σχεδόν οι συγχωριανοί επιδοκίμασαν την ενέργεια του Συλλόγου υπήρξε ένας "άγνωστος" που έσπευσε να καταγγείλει την πράξη στον αρχαιοφύλακα, ως αλλοίωση του πηγαδιού Σορόκι. Όμως, όπως διαπιστώθηκε, καμία αλλοίωση δεν υπήρξε αλλ' ούτε βεβαίως και καμία παράβαση γιατί τα παραπάνω πηγάδια δεν είχαν χαρακτηρισθεί κατά περίπτωση ως παλαιά μνημεία.
Αλήθεια τι έπρεπε να κάνει ο Σύλλογός μας; Να μην ενδιαφερθεί και ν' αφήσει τα πηγάδια να γκρεμισθούν; Ο Σύλλογός μας έχουνε όλα αυτά που έγραψε για τα πηγάδια στα φύλλα 134 και 180 της εφημερίδας μας "Χρυσοβιτσάνικα Νέα" ο συγχωριανός μας συγγραφέας Παναγιώτης Λαζαρόπουλος και τα ίδια ακριβώς που έπραξαν οι Σύλλογοι Σκουρτιανιτών, Μπαμπινιωτών και Αετινών για τα πηγάδια τους. Έπραξε κάτι παρόμοιο με εκείνο που έκανε ο Γιώργος Βασ. Σώλος, όταν πριν από πολλά χρόνια έδωσε 30.000 δρχ. για να καθαρισθεί το Πέρα Πηγάδι από τις συκιές.
Επειδή όμως υπάρχουν ελάχιστοι συγχωριανοί που δεν αποδοκίμασαν ακόμα την επονείδιστη ενέργεια, δηλ. της ψευδούς καταγγελίας του συλλόγου μας για την αλλοίωση του πηγαδιού, ζητάμε να πάρουν κι αυτοί δημόσια θέση διαφορετικά θα θεωρηθούν "συνένοχοι".

Σχόλια