Παραιτήθηκε o Hλίας Γεωργαλής από το ΝΠΔΔ του Δήμου Ξηρομέρου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΠΔΔ

Κύριε Πρόεδρε,
     Επέλεξα να συμμετέχω στο διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ, που έχει ως αντικείμενο τον πολιτισμό και την παιδεία γιατί και προσωπικά και ως παράταξη πιστεύουμε πως ο Πολιτισμός είναι το «μέτρο» Ανάπτυξης της κοινωνίας.Γι αυτό και-εκτός άλλων- μπορεί να παίξει έναν κρίσιμο αναπτυξιακό ρόλο. Τον λίγο καιρό της ενασχόλησής μου κατάλαβα πως εγγενείς αδυναμίες που οφείλονται στην ίδια τη δομή του νομικού προσώπου αλλά και η ίδια η στρατηγικήόπως καταγράφονται και στις μέχρι τώρα αποφάσεις και στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό κάθε άλλο παρά σ αυτό τον σκοπό κατατείνουν. 
       Η γνώμη μου είναι πως και τα δύο νομικά πρόσωπα (ΝΠΔΔ και Κοινωφελής Επιχείρηση) χρειάζονται ριζική, εκ βάθρων αλλαγή των όρων λειτουργίας τους και του αντικειμένου τους. Το έχω προτείνει άλλωστε και στο δημοτικό συμβούλιο. Πιστεύω πως η λειτουργία της αυτοδιοίκησης του Ξηρομέρου έχει ανάγκη από δυο νομικά πρόσωπα, ένα με αντικείμενο την ανάπτυξη, τον πολιτισμό και το περιβάλλον κι ένα μ’ αντικείμενο την πρόνοια. (Η οποία ασφαλώς δεν περιορίζεται στους παιδικούς σταθμούς και στο πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι»). Αντ’ αυτών εδώ έχουμε μπερδεμένες αρμοδιότητες μεταξύ φορέων. Παράδειγμα, ο αθλητισμός ή ο πολιτισμός εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και του Δήμου και του ΝΠΔΔ και της Κοινωφελούς. Το ίδιο και περισσότερο ισχύει για την πρόνοια. Αποδείχθηκε, άλλωστε αυτό, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την έντονη «κόντρα» των προέδρων των δύο νομικών προσώπων..........      Ελπίζω να βγω ψεύτης αλλά πιστεύω πως οι  προθέσεις από μόνες τους δεν αρκούν. Χρειάζονται ισχυρές πολιτικές αποφάσεις και σοβαρές στρατηγικές επιλογές. Δεν θέλω η συμμετοχή μου στο νομικό πρόσωπο να εξαντλείται σε δευτερεύοντα τεχνικά θέματα και στα σίγουρα δεν είμαι ο κατάλληλος να ασχοληθεί με τη συντήρηση των οικημάτων, των παιδικών σταθμών, με τα τροφεία και τις προμήθειες. Αυτά τα θέματα θα μπορούσε να τα διεκπεραιώσει και μια υπηρεσία του Δήμου..
Για τους λόγους αυτούς σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το νομικό πρόσωπο.

Με τιμή,
Ηλίας Γεωργαλής
Αναρτήθηκε από 


Σχόλια