Ειδική και Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου.

Αριθ. Πρωτ.  31    
                                               Αστακός, 11.05.2015
                           Προς : Τα Μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
                                                                           (ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλεί σε  Τακτική Συνεδρίαση  την δεκάτη πέμπτη    ( 15η )του Μήνα Μάιου  του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30  την Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου ( Δημοτικό Κατάστημα ), σύμφωνα με το άρθρο 67 του                        Ν. 3852/2010,  για λήψη Απόφασης στα κάτωθι  θέματα :....

1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΣΤΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
2. ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΙΧΤΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ  ΑΣΤΑΚΟΥ
3. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν.3979/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ‘Ο ΙΣΙΔΩΡΟΣ’
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015.
                                                                                                 
                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                               ΓΑΛΟΥΝΗΣΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1. Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Γαλάνης Κωνσταντίνος , Δημότης – Μέλος Δ.Κ. Αστακού (πλειοψηφίας),
3. Καρναβά Ευσταθία , Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα ,Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφίας),
5. Καρφής Θωμάς  , Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
6. Ζάγκας Κωνσταντίνος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος

Αναπληρωματικά Μέλη
1. Τσάρκος Βασίλειος , Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Τσάρκος Παναγιώτης, Δημότης  (πλειοψηφίας),
3. Καρανίκα Μαρία , Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Γεωργαλή Μαρία , Δημότισσα (μειοψηφίας),
5. Ταμπάκης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),


Αστακός, 11.05.2015
Αριθ. Πρωτ. 32
                                                                  Προς : Τα Μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
                                                                           (ως Πίνακα Αποδεκτών)
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλεί σε  Ειδική Συνεδρίαση την δεκάτη πέμπτη    ( 15η )του Μήνα Μάιου  του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00  την Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου ( Δημοτικό Κατάστημα ) ,σύμφωνα με το άρθρο 159 του  Ν. 3463/2006 σε συνάρτηση με το  άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στο κάτωθι  θέμα:

ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015.
                                                                                                 
                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                        ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1. Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Γαλάνης Κωνσταντίνος , Δημότης – Μέλος Δ.Κ. Αστακού (πλειοψηφίας),
3. Καρναβά Ευσταθία , Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα ,Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφίας),
5. Καρφής Θωμάς  , Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
6. Ζάγκας Κωνσταντίνος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος

Αναπληρωματικά Μέλη
1. Τσάρκος Βασίλειος , Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Τσάρκος Παναγιώτης, Δημότης  (πλειοψηφίας),
3. Καρανίκα Μαρία , Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Γεωργαλή Μαρία , Δημότισσα (μειοψηφίας),
5. Ταμπάκης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
6. Χαντζής Δημήτριος, Ανθ/στης Λιμενικού ΣώματοςΣχόλια