Σκληρή απάντηση Ντίνας Σαμαρά σε Δημοτική Αρχή Ξηρομέρου σχετικά με κινητή τηλεφωνία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

       Σε απάντηση της σημερινής ανακοίνωσης (19/5/2015) σχετικά με την εξόφληση λογαριασμών COSMOTE οφείλουμε να ενημερώσουμε τους δημότες  ότι η λάσπη που εξαπολύει ο κ Γαλούνης έχει  και τα όρια της όπως και η ανοχή μας. 
      Ο κ. Γαλούνης  εντέχνως δεν υπογράφει ο ίδιος την ανακοίνωση διότι γνωρίζει ότι μέρος αυτών που κάνει λόγο  σχετικά με τις ευθύνες της πρώην Δημοτικής Αρχής δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 
Αναφέρει ότι: Το πόσο των 17.596,52€ προέρχεται από χρέη παρελθόντων ετών, και συγκεκριμένα από τον Ιούνιο του 2011 μέχρι 30/9/2014, και αφορούσε κινητή τηλεφωνία, υπονοώντας ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή έκανε χρήση κινητών τηλεφώνων για άλλους σκοπούς και χρέωνε το Δήμο μας  με υπέρογκα ποσά. 
     Επειδή όμως η αλήθεια αποδεικνύεται μόνο με έγγραφα και όχι με αήθης κατηγορίες σας γνωστοποιώ τα ακόλουθα προς αποκατάσταση της αλήθειας:

1)-Με την 55/2011   απόφαση    του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας (ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΚΖ-Λ) το αρμόδιο συλλογικό όργανο αποφάσισε ομόφωνα την «Σύνδεση 11 κινητών COSMOTE Απεριόριστα με 15€/μήνα για χρήση αυτοματισμού αντλιο-στασίων ύδρευσης». 
   Μάλιστα ανάμεσα σε αυτούς που  ψήφισαν θετικά για την απόφαση αυτή  τότε ήταν και ο κύριος Γαλούνης. 
     Όμως η μνήμη του είναι μάλλον ασθενής και θυμάται επιλεκτικά  γεγονότα.........

 
2)-Με την  23/2012 απόφαση του το ΔΣ (ΑΔΑ: Β44ΡΩΚΖ-2ΤΕ) κρίνοντας ασύμφορη  στην πράξη την υπηρεσία  αυτή, αποφάσισε την «∆ιακοπή όλων των συνδέσεων κινητών και καρτοκινητών τηλεφώνων του ∆ήµου για το σκοπό αυτό.»
Μάλιστα στην απόφαση λέγεται  χαρακτηριστικά:  
    «Το ∆.Σ. αποφασίζει οµόφωνα το επείγον και την συζήτηση του θέµατος. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον ∆ήµαρχο κο Πυθαγόρα Σαµαρά ο οποίος είπε τα εξής για το ανωτέρω θέµα: Εισηγούµαι την ανάκληση της 55/17-04-2011 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί «Σύνδεση 11 κινητών COSMOTE Απεριόριστα µε 15€/ µήνα για χρήση αυτοµατισµού αντλιοστασίων ύδρευσης» καθώς και την διακοπή όλων των συνδέσεων κινητών και καρτοκινητών τηλεφώνων του ∆ήµου επ΄ονόµατι ∆ήµος Ξηροµέρου ή εάν ακόµη υφίστανται συνδέσεις επ΄ονόµατι ∆ήµος Αστακού, ∆ήµος Αλυζίας και ∆ήµος Φυτειών. Οι λόγοι οι οποίοι µας αναγκάζουν να προτείνουµε αυτές τις διακοπές συνδέσεων είναι το υπερβολικό κόστος εκ µέρους των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας αλλά κυρίως να µην επιβαρύνεται ο ∆ήµος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου κου Πυθαγόρα Σαµαρά και µετά από διαλογική συζήτηση: 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1.-Ανακαλεί την 55/17-04-2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί «Σύνδεση 11 κινητών COSMOTE Απεριόριστα µε 15€/ µήνα για χρήση αυτοµατισµού αντλιοστασίων ύδρευσης» και 2. Εγκρίνει την διακοπή όλων των συνδέσεων κινητών και καρτοκινητών τηλεφώνων του ∆ήµου επ΄ονόµατι ∆ήµος Ξηροµέρου ή εάν ακόµη υφίστανται συνδέσεις επ΄ονόµατι ∆ήµος Αστακού, ∆ήµος Αλυζίας και ∆ήµος Φυτειών για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της απόφασης.» 

   Η ανωτέρω απόφαση  23/2012 διαβιβάστηκε από την υπηρεσία του Δήμου προς την αρμόδια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας προς εφαρμογή αυτής.
       Έκτοτε οι λογαριασμοί που εστάλησαν  στο Δήμο μας  δεν γίνονταν αποδεκτοί από πλευράς μας αφού δεν κάναμε χρήση της υπηρεσίας αυτής, εφαρμόζοντας και την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου .Πάρα ταύτα   η εν λόγω εταιρεία εξακολουθούσε να μας χρεώνει  .
         Η δική τους ολιγωρία στην ενημέρωση των συστημάτων τους δεν θα μας έκανε συνένοχους στο να χρεώνουμε το Δήμο μας με ένα  χρηματικό πόσο, το οποίο αντιστοιχούσε  σε μια υπηρεσία που φυσικά δεν κάναμε χρήση .
Φυσικά  η υπόθεση πήρε την δικαστική οδό . 
        Καταλήγοντας, Κύριε Γαλούνη  σας καλώ να προβείτε σε διορθωτική δήλωση για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τους υπαινιγμούς στους οποίους αναφέρεστε.
        Διότι μπορεί να μην υπογράφετε την ανακοίνωση, αλλά σαν προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου-  σύμφωνα με την ιδιότητα σας - , έχει την απόλυτη έγκριση σας. 
Ειδάλλως επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμη ενέργεια μου.
        Είναι  συκοφαντία  το να  αποκρύπτετε από   το λαό του Ξηρομέρου την αλήθεια  και να τον οδηγείτε σε  μη ασφαλή συμπεράσματα.

Με τιμή 
Η αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης 
Κουμανδράκη-Σαμαρά Κωστούλα 


Αναρτήθηκε από 


Σχόλια