Τα θερινά δρομολόγια από και πρός Αστακό του πλοίου "Ionion Pelagos"


Τα δρομολόγια του πλοίου "Ionion Pelagos" όπως έχουν διαμορφωθεί από και πρός: Αστακό - Ιθάκη - Κεφαλονιά - Λευκάδα - Ζάκυνθο γιά τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο 2015.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙA ΑΠΟ 01-07-2015 ΕΩΣ 31-07-2015
ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 15:30
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 21:30
ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ)
ΔΕYTEΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 19:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙA ΑΠΟ 01-08-2015 ΕΩΣ 31-08-2015
ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ
KAΘΕ ΜΕΡΑ 17:00
& KΥΡΙΑΚΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22:00
ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ)
KAΘΕ ΜΕΡΑ 19:30
& ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00.......ΔΡΟΜΟΛΟΓΙA ΑΠΟ 01-07-2015 ΕΩΣ 31-07-2015
ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 16:15
ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 22:15
ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ)
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 19:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙA ΑΠΟ 01-08-2015 ΕΩΣ 31-08-2015
ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 16:15
& ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22:35
ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ)
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 19:30 (EKTOΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Κ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙA ΑΠΟ 01-07-2015 ΕΩΣ 31-07-2015
ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ)
ΔΕΥΤΕΡΑ-TEΤΑΡΤΗ 09:45 & 14:45
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 08:15 & 14:45
ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ)
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 15:30
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & 09:00 & 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙA ΑΠΟ 01-08-2015 ΕΩΣ 30-08-2015
ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ)
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ(EKTOΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Κ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)
08:15 & 14:45 & 16:15
ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ)
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Κ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) 09:00 & 15:30 & 22:00
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙA ΑΠΟ 01-07-2015 ΕΩΣ 31-07-2015
ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ)
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 22:00
ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) ΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ)
ΚΑΘΕ MEΡΑ 09:00 (ΕΚΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Κ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)
ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 10:30
ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΔΑ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ) ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ)-ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ)
ΚΑΘΕ MEΡΑ 12:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙA ΑΠΟ 01-08-2015 ΕΩΣ 31-08-2015
ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ) ΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ(ΒΑΣΙΛΙΚΗ)
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 10:00
ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) ΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ)
KAΘΕ ΜΕΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ-ΤΕΤΑΡΤΗΣ) 09:00
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ 10:30
ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΔΑ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ) ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΣΑΜΗ)-ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ)
ΚΑΘΕ MEΡΑ 12:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 15/5/2015 ΕΩΣ 20/9/2015
ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΠΕΣΣΑΔΑ) ΓΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 08:00 & 18:00
ΑΠΟ ΖΑΚΥΝΘΟ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΠΕΣΣΑΔΑ)
KAΘΕ ΜΕΡΑ 09:45 & 19:45

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 21/09/2015 ΕΩΣ 11/10/2015 
ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΠΕΣΣΑΔΑ) ΓΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 08:00 & 17:30-EKTOΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
ΑΠΟ ΖΑΚΥΝΘΟ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΠΕΣΣΑΔΑ)
KAΘΕ ΜΕΡΑ 09:45 & 19:15-EKTOΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Πληροφορίες:
Αστακός + 3026460-38020
Λευκάδα +30 26450-31555
Ζάκυνθος +30 26950-23984
Ιθάκη +3026740-32104
Κεφαλονιά +30 6984860038

http://www.aixmi-news.gr/

 Αναρτήθηκε από 

Σχόλια