11943,34 € για επισκευή - συντήρηση - αναβάθμιση των εφαρμογών δημοτολογίου, πρωτοκόλλου και συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού.


Στο Δήμο Ξηρομέρου ανά 6μηνο φροντίζουν κατά πρώτον για την επισκευή - συντήρηση των λογισμικών του δημοτολογίου και του πρωτοκόλλου και για την συντήρηση του δικτυακού τους εξοπλισμού και κατά δεύτερο για την αναβάθμιση των εκδόσεων των συγκεκριμένων προαναφερθέντων λογισμικών....

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, τον Δεκέμβρη είχαμε δύο απ' ευθείας αναθέσεις γι αυτό το σκοπό. Την 131/2014 (δείτε εδώ) ύψους 2.126,67 € και την 133/2014 (δείτεεδώ) ύψους 3.690 €.
Επίσης τον Ιούνιο είχαμε άλλες δύο απ' ευθείας αναθέσεις για τον ίδιο σκοπό. Την 86/2015 (δείτε εδώ) ύψους 2.126,67 € και την 88/2015 (δείτε εδώ) ύψους 4.000 €.
Σύνολο δαπάνης γι αυτό τον σκοπό 11.943,34 €.
mytikaspress

 Αναρτήθηκε από 

Σχόλια