Συνεδριάζει το Δ.Σ. Λιμενικού ταμείου Ξηρομέρου την παρασκευή 24 Ιουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Καλεί σε  Τακτική Συνεδρίαση  την  Εικοστή τετάρτη ( 24η) του Μήνα Ιουλίου  του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 την Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου ( Δημοτικό Κατάστημα ), σύμφωνα με το άρθρο 67 του                   Ν. 3852/2010,  για λήψη Απόφασης στα κάτωθι  θέματα :..

1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΡΙΚΡΗ ΙΩΑΝΝΗ  ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΛΑΗ ΙΩΑΝΝΗ  ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΛΑΙΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΛΙΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
6. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΚΑΠΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
7. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΠΑΛΤΙΚΑ ΦΩΤΙΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
8. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΡΕΛΑΚΗ ΕΡΜΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
9. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΡΦΗ ΘΩΜΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
10. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
11. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ‘Θ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ – Γ. ΤΖΟΒΟΛΑΣ Ο.Ε.’ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
12. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ‘AQUA –STRATOS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ’  ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
13. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
14. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΔΕΜΕΡΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
15. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΑΥΡΙΑΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
16. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΑΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
17. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΙΟΒΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
18. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΑΡΓΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
19. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΕΥΑΓΕΛΟΥ   ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
20. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PILLARS
21. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΠΛΟΚΙΩΝ (ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ) 
22. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
23. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ
24. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΚΛΠ
25. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BEACH VOLLEY.
26. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ 
27. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΣΤΑΚΟΥ
28. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                          ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1. Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), 
2. Γαλάνης Κωνσταντίνος , Δημότης – Μέλος Δ.Κ. Αστακού (πλειοψηφίας),
3. Καρναβά Ευσταθία , Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα ,Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφίας),
5. Καρφής Θωμάς  , Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
6. Ζάγκας Κωνσταντίνος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος 

Αναπληρωματικά Μέλη
1. Τσάρκος Βασίλειος , Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), 
2. Τσάρκος Παναγιώτης, Δημότης  (πλειοψηφίας), 
3. Καρανίκα Μαρία , Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Γεωργαλή Μαρία , Δημότισσα (μειοψηφίας),
5. Ταμπάκης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
6. Χαντζής Δημήτριος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος


 Αναρτήθηκε από 

Σχόλια