Ξεκινούν οι εγγραφές παιδιών στα ΚΔΑΠ Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΒΟΝΙΤΣΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Πληροφορίες στα τηλ:
ΒΟΝΙΤΣΑ 2643023118 (Κ.Δ.Α.Π.),
email: kdapanaktoriou@yahoo.gr
ΠΑΛΑΙΡΟΣ 2643042047 (Κ.Δ.Α.Π.)
ΚΑΤΟΥΝΑ 2646039001, 2646031931

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016
Παρακαλούνται οι μητέρες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στα ΚΔΑΠ να προσκομίσουν επικυρωμένα  τα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 10/8/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (αρ. Πρωτ. 2100, 26/7/2015)

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
1)ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ
2)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
3)ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 , ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014)............A) ΕΑΝ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΩΤΗ   (ΙΚΑ) :
1)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ), ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΠΛΗΡΗΣ Η ΜΕΡΙΚΗ , ΑΟΡΙΣΤΟΥ Η ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
2)ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ4 Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

B) ΕΑΝ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ   (ΟΑΕΕ) :
1)ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ.
2)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
3)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΟΡΕΑ 

Γ) ΕΑΝ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΟΓΑ):
1)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Γ.Α. ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ

Δ) ΕΑΝ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΗ:
1)ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
2)ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
3)ΑΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ  ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 24 ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ.

      ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ  ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 27.000€ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΩΣ 2 ΠΑΙΔΙΑ, ΤΙΣ 30.000€ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΩΣ 3 ΠΑΙΔΙΑ, ΤΙΣ 33.000€ ΕΩΣ 4 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 36.ΟΟΟ€ ΑΠΟ 5 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ( Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ) ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Σχόλια