Χρήστος Μπόνης :Μια γενική άποψη του λιμανιού αλλά και της μονής του αγίου Γεωργίου

Σχόλια