295.725,42 € το ύψος των απ' ευθείας αναθέσεων για την ύδρευση στον Δήμο Ξηρομέρου.

Πηγη:  mytikaspress

Ένα αρκετά μεγάλο ποσό της τάξης των 295.725,42 € (διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτών) έφτασαν οι απ' ευθείας αναθέσεις του Δήμου Ξηρομέρου, για το πρώτο έτος θητείας της δημοτικής αρχής και αφορούν τον τομέα της ύδρευσης....

Δείτε το σχετικό αρχείο excel εδώ, με τους τίτλους των απ' ευθείας αναθέσεων, τις ημερομηνίες, τους συνδέσμους που οδηγούν στα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα, τους αναδόχους και φυσικά τα ποσά.

Έχει ενδιαφέρον η γνώση και η μελέτη τους.
 
 Αναρτήθηκε από 


Σχόλια