ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Καλεί σε  Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση  στις τρείς   (3)  του Μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Σάββατο   και ώρα 17.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:
 1.     ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ
       Ν. 3979/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.

2.     ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
 .............

3.     ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015.

4.     ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
        Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ’

5.     ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

6.     ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

7.     ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016 .  

8.     ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016 .  

9.     ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2016

10.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 

11.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

12.  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 105/2004 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ ΠΕΡΙ ‘ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  ΕΓΓΡΑΦΩ’Ν ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ’

13.  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 174 ΤΟΥ  Ν. 3463/2006(Κ.Δ.Κ.). 

14.  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

15.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ  ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ

16.  ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ κου ΣΑΒΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ.

17.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ

18.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  Τ.Κ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ

19.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΣΙΜΟΣ  - ΠΑΛΙΟΒΑΡΚΑ Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ - Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ.

20.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΣΙΜΟΣ  - ΠΑΛΙΟΒΑΡΚΑ Τ.Κ. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ- Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ.

21.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 125/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Τ.Κ ΜΥΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΟΒΑΡΚΑ – ΛΥΣΙΜΟΣ   Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ’

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣΣτην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.      Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες  
2.      Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες  
3.      Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
4.      Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα
5.      Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
6.      Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
7.      Κυριάκος Κωνσταντίνος- Βασιλόπουλο
8.      Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα          
9.      Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα                                           
10.   Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα
11.   Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
12.   Πανταζής Απόστολος- Ενταύθα
13.   Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι  
14.   Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη 
15.   Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα   
16.   Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα  – Ενταύθα                              
17.   Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα                                      
18.   Ζορμπάς Ιωάννης  – Αθήνα 
19.   Καρφής Θωμάς – Ενταύθα           
20.   Κολοβός Χρήστος – Φυτείες                                             
21.   Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
22.   Τριανταφυλλάκης Ιωάννης - Ενταύθα                                                         
23.   Γεωργαλής Ηλίας  –  Ενταύθα                   
24.   Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
25.   Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο                                                                      
26.   Κατσιπάνος Αναστάσιος – Φυτείες   
-------------------------------------------------------  
27.  Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
28.  Πρόεδρο Τ.Κ. Κανδήλας
29.  Πρόεδρο Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου
30.  Πρόεδρο Τ.Κ. Μύτικα
31.  Πρόεδρο Τ.Κ. Χρυσοβίτσας
 
Κοιν.

Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου
 
 
 Αναρτήθηκε από Σχόλια