Οκτώ (8) Προσλήψεις δίμηνης διάρκειας στους Παιδικούς σταθμούς Δήμου Ξηρομέρου


 Στην πρόσληψη οκτώ (8) υπαλλήλων (Τ.Ε.Βρεφονηπιοκόμων 3, Δ.Ε.Βρεφονηπιοκόμων/Βοηθών Βρεφοκόμων-παιδοκόμων 2, Δ.Ε. Μαγείρων 2, Υ.Ε Καθαριότητας 2), με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας δυο μηνών, προχωρά το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμός Περιβάλλον Αθλητισμός Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου, προς κάλυψη της ανάγκης έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών σύμφωνα και με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο.

Αναλυτικά:
.............................................
Αναρτήθηκε από 

Σχόλια