Αποφάσεις ΕΛΓΑ


Με αποφάσεις για σοβαρά θέματα του Οργανισμού και άλλα τρέχοντα ζητήματα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση το ΔΣ του ΕΛΓΑ.
Τακτική προγραμματισμένη συνεδρίαση πραγματοποίησε την Πέμπτη 3/09/2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν τα τρέχοντα θέματα των Διευθύνσεων του Οργανισμού αλλά και ζητήματα βαρύνουσας σημασίας όπως:....
 
  -Προτάσεις τροποποίησης του ισχύοντος καθεστώτος σχετικά με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, με σκοπό την επίτευξη συντόμευσης του χρόνου έγκρισης τους και κατά συνέπεια την όσο το δυνατόν γρηγορότερη καταβολή των αντίστοιχων οικονομικών ενισχύσεων, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης που είχε προηγηθεί. 
   -Η έγκριση 89 συνολικά αιτήσεων αγροτών 2014 για επιχορήγηση εγκαταστάσεων αντιχαλαζικών διχτυών, αντιβροχικής μεμβράνης και αντιπαγετικών ανεμιστήρων για εκατόν πενήντα (150) περίπου αγροτεμάχια συνολικού ποσού ύψους 1.210.205,00 ευρώ. 
 -Η τροποποίηση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των αντιχαλαζικών διχτυών με βάση παρατηρήσεις και αναφορές που έχουν γίνει από παραγωγούς και προμηθευτές αλλά και διαπιστώσεις από υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. 
     -Την αντιμετώπιση των πρόσφατων σημαντικών ζημιών στις περιοχές δικαιοδοσίας του Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Ηρακλείου με τη διαδικασία της συνολικής εκτίμησης ζημιών και σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων για τις καλλιέργειες που επλήγησαν στην Κρήτη από τις χαλαζοπτώσεις και τις άκαιρες βροχοπτώσεις του Αυγούστου.
e-ea
 
 Αναρτήθηκε από 


Σχόλια