Τακτική Συνεδρίαση ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

    Καλεί σε  Τακτική Συνεδρίαση  την  δωδεκάτη (12η) του Μήνα Οκτωβρίου  του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 την Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010,  για λήψη Απόφασης στα κάτωθι  θέματα :

1.-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015.
2.-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ.
3.-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ...ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1.-Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), 
2.-Γαλάνης Κωνσταντίνος, Δημότης – Μέλος Δ.Κ. Αστακού (πλειοψηφίας),
3.-Καρναβά Ευσταθία, Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4.-Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα ,Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφίας),
5.-Καρφής Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
6.-Ζάγκας Κωνσταντίνος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος 

Αναπληρωματικά Μέλη
1.-Τσάρκος Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), 
2.-Τσάρκος Παναγιώτης, Δημότης  (πλειοψηφίας), 
3.-Καρανίκα Μαρία, Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4.-Γεωργαλή Μαρία, Δημότισσα (μειοψηφίας),
5.-Ταμπάκης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
6.-Χαντζής Δημήτριος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος
 
 Αναρτήθηκε από 
 Σχόλια