Συνεδριάζει το ΝΠΔΔ Αθλητισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ξηρομέρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ΄ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑ Κ΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Αστακός, 29.10.2015 
Αριθ. Πρωτ. 441

Προς: Τα Μέλη του Ν.Π.Δ.Δ. 
 (ως Πίνακα Αποδεκτών) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

       Καλεί σε  Διοικητικό Συμβούλιο τις τέσσερις (4) του Μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα :

1.-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 45/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΄ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ’
2.-ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
3.-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015
4.-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ   ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΣΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΟΥ  ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ  Ή  ΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ  ΠΟΙΝΙΚΏΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ.....5.-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
6.-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΉ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
7.-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Μουρκούσης Βασίλειος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.-Κυριάκος Κωνσταντίνος
2.-Καρφής Θωμάς 
3.-Mάντζαρης Ελευθέριος
4.-Στεργίου Δημήτριος
5.-Λύτρας Παναγιώτης
6.-Κολλιάς Ιωάννης

Κοιν. 
7.-Σόμπολος Απόστολος
8.-Ταμπάκης Ηλίας 
9.-Κούστας Παναγιώτης 
10.-Kάντζου Δέσποινα 
11.-Γεραφέντη Ελευθερία
12.-Τζοβόλα Ουρανία


Αναρτήθηκε από 

Σχόλια