Το επίσημο έγγραφο της δήλωσης διαπίστωσης αδυναμίας για εκτέλεση υπηρεσιών καθαριότητας από τον Δήμο Ξηρομέρου.
Σας είχαμε ενημερώσει με παλαιότερη ανάρτηση μας (δείτε εδώ), για την διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών του άρθρου 61 παρ. 1 και 2 του Ν. 3979/2011 για το έτος 2016 που δήλωσε ο Δήμος Ξηρομέρου με σχετική του απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.....

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δηλώνει ότι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει υπηρεσίες καθαρισμών κοινοχρήστων χώρων, νεκροταφείων, ρεμάτων, αλσυλλίων, δασυλλίων, αντιπυρικών ζωνών, φρεατίων και σχαρών όμβριων υδάτων, δημοτικών κτιρίων, δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας, καθαρισμός δεξαμενών, συντήρηση αντλιοστασίων και χλωριωτών, αποφράξεις δικτύων όμβριων, μεταφορές φερτών υλικών που προέρχονται από θεομηνίες, διότι δεν επαρκούν τόσο ο μηχανολογικός εξοπλισμός όσο και το προσωπικό που διαθέτει......

Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο της σχετικής απόφασης 132/2015. 

mytikaspress
 
 Αναρτήθηκε από 

Σχόλια