Στoυς ιδιώτες παραχωρεί ο Δήμος Ξηρομέρου πλήθος υπηρεσιών, μιας και ο ίδιος δήλωσε αδυναμία να τις εκτελέσει.
Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών του άρθρου 61 παρ. 1 και 2 του Ν. 3979/2011 για το έτος 2016 δήλωσε ο Δήμος Ξηρομέρου με σχετική του απόφαση στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δηλώνει ότι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει υπηρεσίες καθαρισμών κοινοχρήστων χώρων, νεκροταφείων, ρεμάτων, αλσυλλίων, δασυλλίων, αντιπυρικών ζωνών, φρεατίων και σχαρών όμβριων υδάτων, δημοτικών κτιρίων, δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας, καθαρισμός δεξαμενών, συντήρηση αντλιοστασίων και χλωριωτών, αποφράξεις δικτύων όμβριων, μεταφορές φερτών υλικών που προέρχονται από θεομηνίες.....

Η λύση για να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες είναι η σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006). Με λίγα λόγια αποφάσισε την εκχώρηση των προαναφερόμενων υπηρεσιών στους ιδιώτες.
Το ίδιο ακριβώς είχε πράξει και για το έτος 2015, προκύπτοντας έτσι καταιγισμός απ' ευθείας αναθέσεων για υπηρεσίες καθαριότητας.

mytikaspress
 
 Αναρτήθηκε από 

Σχόλια