Ειδική (Έγκριση απολογισμού 2014) και Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου

  Πραγματοποιείται δημόσια ΕΙΔΙΚΗ και ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, οι οποίες θα διεξαχθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στον Aστακό, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015.

1:-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ώρα 17.00μμ για  λήψη Απόφασης στο θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014. 
2:-ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ώρα 20.00μμ, με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Αναλυτικά:..............Ειδική  Δημόσια Συνεδρίαση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

    Καλεί σε  Ειδική  Συνεδρίαση,  στις είκοσι επτά (27)  του Μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 17.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) , σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006, για  λήψη Απόφασης στο κάτωθι  θέμα:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014.

Ο  Πρόεδρος 
Λυμπεράτος  Σπύρος 

-Στην συνεδρίαση καλούνται  να παραστούν ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος, ο Ορκωτός Λογιστής κ. Στραβοδήμος Ιωάννης και ο Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, προς τους οποίους  κοινοποιείται η παρούσα.
...................................

Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ        
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

     Καλεί σε  Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση  στις είκοσι επτά (27) του Μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 20.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΤΙΚΑ’
2.-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΦΥΤΕΙΕΣ –ΜΠΑΜΠΙΝΗ-ΑΣΤΑΚΟΣ’
3.-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΦΥΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΦΥΤΕΙΕΣ –ΜΠΑΜΠΙΝΗ-ΑΣΤΑΚΟΣ’
4.-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ (ΡΙΒΙΟ- ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)  ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ’
5.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Μ.Ε.ΕΠ.
6.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΚΠΟΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28.
7.-ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΔ 28/80.
8.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Δ./τος 270/81.
9.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ 5.820,08 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (7.158,70€ με Φ.Π.Α.).
10.-ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ  ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ 5.820,08 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (7.158,70€ με Φ.Π.Α.).
11.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ.
12.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ- ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Κ.Λ.Π. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
13.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΩΩΝ.
14.-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ
15.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥΕΡΓΟΥ ‘ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ’
16.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΦΥΤΕΙΩΝ’
17.-ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΥΠΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ.
18.-ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6Ης ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ 17Ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΜΑΙΟΥ 2014. 
19.-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015.
20.-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ  ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ.
21.-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΔΩΡΕΑΣ ΕΝ  ΖΩΗ» ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 -2015  ΚΑΙ 2015-2016.  
22.-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΔΟ ‘ ΤΚ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ
23.-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕΔ 2/2015 
24.-ΣΥΝΕΧΙΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ’

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.-κ. Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες  
2.-κ. Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες  
3.-κ. Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
4.-κ. Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα 
5.-κ. Κακούρη Ηλίας – Αρχοντοχώρι
6.-κ. Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
7.-κ. Κυριάκος  Κωνσταντίνος- Βασιλόπουλο
8.-κ. Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα           
9.-κ. Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα       
10.-κ. Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα 
11.-κ. Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα 
12.-κ. Πανταζής Απόστολος- Ενταύθα
13.-κ. Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι   
14.-κ. Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη  
15.-κ. Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα    
16.- κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα  – Ενταύθα 
17.-κ. Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα          
18.-κ. Ζορμπάς Ιωάννης  – Αθήνα  
19.-κ. Καρφής Θωμάς – Ενταύθα            
20.-κ. Κολοβός Χρήστος – Φυτείες 
21.-κ. Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
22.-κ. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης - Ενταύθα      
23.-κ. Γεωργαλής Ηλίας  –  Ενταύθα             
24.-κ. Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες 
25.-κ. Κομπλίτσης Δημήτριος– Ενταύθα    
26.-κ. Κατσιπάνος Αναστάσιος – Φυτείες   

  ΚΟΙΝ/ΣΗ: 
1.-Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού
2.-Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων
 
 Αναρτήθηκε από 


Σχόλια