Συνεδριάζει το ΝΠΔΔ Αθλητισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ξηρομέρου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

    Καλεί σε Διοικητικό Συμβούλιο την δεκάτη ογδόη (18η) του Μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1.-ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘‘ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 -2016 
2.-ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 1 /2015 ΚΑΙ ΣΟΧ 2/2015.
3.-ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
4.-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015
5.-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ  ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ...........


 
6.-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ  ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΙΤ ΟΤΑ ΑΕ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ’ 
7.-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
8.-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΣΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ 
9.-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΚΟΥΡΤΟΥΣ
10.-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ
11.-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ 
12.-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ
13.-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
14.-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΘΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
15.-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Μουρκούσης Βασίλειος.....ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.Κυριάκος Κωνσταντίνος
2.Καρφής Θωμάς 
3.Mάντζαρης Ελευθέριος
4.Στεργίου Δημήτριος
5.Λύτρας Παναγιώτης
6.Κολλιάς Ιωάννης

Κοιν. 
7.Σόμπολος Απόστολος
8.Ταμπάκης Ηλίας 
9.Κούστας Παναγιώτης 
10.Kάντζου Δέσποινα 
11.Γεραφέντη Ελευθερία
12.Τζοβόλα ΟυρανίαΑναρτήθηκε από 

Σχόλια