Ένα πανέμορφο εικονοστάσι στην Χρυσοβίτσα !!!!


Ένα πανέμορφο εικονοστάσι με παγκάκια έφτιαξε ο συγχωριανός μας Κώστας Γ. Σάββας στη θέση "Παναγιά" ακριβώς απέναντι από το πηγάδι "Πανώριο".
Το εικονοστάσι το έφτιαξε ο συγχωριανός μας Κ. Σάββας σε μνήμη του πατέρα του Γεωργίου Αρ. Σάββα σε χώρο που του παραχώρησε ο Λεωνίδας Χρ. Ζορμπάς.

Με το εικονοστάσι αλλά και την αποκατάσταση του πηγαδιού "Πανώριο" που έκανε ο Σύνδεσμος Χρυσοβιτσάνων, ομόρφυνε πάρα πολύ η είσοδος του χωριού μας.

                                            ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΙΚΑ ΝΕΑ 

Σχόλια