Στα “σκαριά” η δημοτική συγκοινωνία στο Δήμο Ξηρομέρου: Αγορά λεωφορείου (mini bus-22 θέσεων)
  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Γαλούνη Ερωτόκριτο, ο οποίος είπε τα εξής: 

      Όπως όλοι γνωρίζουμε ο Δήμος μας είναι μεγάλος σε έκταση με μεγάλη απόσταση των Τοπικών Κοινοτήτων από την έδρα του Δήμου που είναι ο Αστακός. Προτιθέμεθα να εκκινήσουμε την διαδικασία δημιουργίας δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό να εξυπηρετήσουμε τους Δημότες μας να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στην έδρα του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων.
     Ως εκ τούτου προτείνω την διαπίστωση αναγκαιότητας αγοράς (προμήθειας)καινούργιου μικρού λεωφορείου (mini bus) είκοσι δύο (22) θέσεων ώστε να είναι ευέλικτο στους στενούς δρόμους των Κοινοτήτων και του δικτύου του Δήμου........

 
    Επιπρόσθετα προκύπτει ανάγκη για την προμήθεια καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος τουλάχιστον 12 μ. ύψους εργασίας και 6μ. οριζόντιας εργασίας το οποίο θα αποτελείται από πλαίσιο αυτοκίνητο και υπερκατασκευή με ανυψωτικό μηχανισμό ώστε να εξυπηρετεί για την επιδιόρθωση λαμπτήρων αλλά και για τηνφόρτωση με υλικά που θα πρέπει να απομακρύνονται από τους στενούς δρόμους των κοινοτήτων.
       Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κατσιπάνος Αναστάσιος (ήσσονα μειοψηφία) λαμβάνοντας τον λόγο διαφώνησε με την εισήγηση θεωρώντας ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα με την χρήση του λεωφορείου και εισηγήθηκε να δαπανηθούν τα χρήματα για την ολοκλήρωση των σφαγείων Αστακού.

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Η απόφαση που πάρθηκε είναι οριστική
1)-Την  προμήθεια  ενός καινούργιου μικρού λεωφορείου (mini bus) είκοσι δύο (22) θέσεων. 
2)-Τήν προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος.

http://vlyziananews.blogspot.gr/

Σχόλια