Τακτική και Ειδική Συνεδρίαση (προϋπολογισμός 2016) του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου

  Πραγματοποιείται δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, οι οποίες θα διεξαχθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στον Αστακό, την  Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015.

1:-ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ώρα 11.00 με θέμα στην ημερήσια διάταξη: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016
2:-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ώρα 13.00  για  λήψη Απόφασης στο θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ OIK. ΕΤΟΥΣ 2016.
Αναλυτικά:..............ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

    Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Δεκάτη τρίτη (13η) του Μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

Ο Πρόεδρος
Λυμπεράτος Σπύρος

-Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος προςτον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.
..................................................................

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

     Καλεί σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση την Δεκάτη τρίτη (13η) του Μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 159 του Ν. 3463/2006 και 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα:
ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ OIK. ΕΤΟΥΣ 2016.

Ο Πρόεδρος
Λυμπεράτος Σπύρος

-Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες
2. Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες
3. Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
4. Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα
5. Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
6. Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
7. Κυριάκος Κωνσταντίνος- Βασιλόπουλο
8. Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα
9. Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα
10. Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα
11. Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
12. Πανταζής Απόστολος- Ενταύθα
13. Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
14. Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη
15. Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα
16. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα – Ενταύθα
17. Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα
18. Ζορμπάς Ιωάννης – Αθήνα
19. Καρφής Θωμάς – Ενταύθα
20. Κολοβός Χρήστος – Φυτείες
21. Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
22. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης - Ενταύθα
23. Γεωργαλής Ηλίας – Ενταύθα
24. Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
25. Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο
26. Κατσιπάνος Αναστάσιος – Φυτείες 
---------------------------------------------
27.Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
28.Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου


Αναρτήθηκε από 

Σχόλια