Και ο Καστός λέει όχι στο κλείσιμο του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στον Μύτικα

Καστός 09/12/2015 
Αριθμ. Πρωτ: 26572
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΥ
Γραφείο: Αντιδημάρχου
Πληροφορίες: Χρήστος Τριλίβας
Ταχ.Δ/νση: Νήσος Καστός
Ταχ.Κώδικας:300 19
Τηλ: (26460 91484)
Fax: (26460 91484)
e-mail: kastos@otenet.gr

ΠΡΟΣ: κ. Μιχαήλ Σάλλα
Πρόεδρο Δ.Σ Ομίλου
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε
Αμερικής 4
Τ.Κ 105 64
ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 

ΘΕΜΑ: Κατάργηση του Υποκαταστήματος Τράπεζας Πειραιώς στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας.

Κύριε Πρόεδρε.
   Πληροφορηθήκαμε ότι επίκειται κατάργηση του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας. Θεωρούμε μια τέτοια απόφαση ακατανόητη καθώς το κατάστημα είναι το μοναδικό σε μια ολόκληρη περιοχή που περιλαμβάνει όχι μόνο χωριά της Αιτωλοακαρνανίας αλλά και το νησί μας όπως και το διπλανό νησάκι Κάλαμο.
   Μια τέτοια κίνηση εκ μέρους σας θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα, τόσο στον εμπορικό και αγροτικό κόσμο της περιοχής, όσο και στους απλούς πολίτες, καθώς είναι το μοναδικό υποκατάστημα τραπέζης και ως εκ τούτου είναι ο μοναδικός χώρος συναλλαγής...........   Οι συνέπειες σε ενδεχόμενη απομάκρυνση θα είναι τεράστιες, καθώς θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και στον τελικό μαρασμό καθώς η ευρύτερη περιοχή μας Μύτικας, Κάλαμος, Καστός, είναι ένας βασικός τουριστικός προορισμός.
       Γνωρίζεται καλά ότι οι ηλικιωμένοι του νησιού μας που δυστυχώς είναι και η πλειονότητα των κατοίκων, δεν έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες (e-Baking, κάρτες κλπ) και η μετακίνηση τους σε άλλα μέρη είναι οικονομικά ασύμφορη δύσκολη και χρονοβόρα, πόσο μάλλον δε για το απομονωμένο συγκοινωνιακά νησάκι μας που ακόμα και η μετακίνηση στον Μύτικα ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες είναι αρκετά δυσχερής.
       Σας αναφέρω επίσης ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία και αναβρασμός σε όλους τους κατοίκους του νησιού μας και μια τέτοια ενέργεια εκτός από τις προαναφερθείσες συνέπειες θα προκαλέσει και ζημιά στην ίδια την Τράπεζα Πειραιώς καθώς πολλοί πελάτες όπως ήδη διαμηνύουν σκέπτονται να αποσύρουν τις καταθέσεις τους.
    Για όλους τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στο εύλογο αίτημα μας, για συνέχιση της λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Διοικητικός Υπάλληλος            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Γεώργιος Τριλίβας                ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΛΙΒΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
1. Βουλευτή Λευκάδας κ. Καββαδά 
2. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ.Γαλιατσάτο 
3. Δήμαρχο Λευκάδας κ.Δρακονταειδή 
4. Δήμαρχο Ξηρομέρου κ.Γαλούνη 
5. Αντιδήμαρχο Καλάμου κ. Γιαννιώτη 
6. Πρόεδρο και Τοπικό Συμβούλιο Καλάμου 
7. Πρόεδρο και Τοπικό Συμβούλιο Καστού 
8. Μ.Μ.Ε

http://mytikaspress.blogspot.gr/
 
 
 Αναρτήθηκε από 
Σχόλια