Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση την ογδόη (8η) του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:Αναρτήθηκε από 

Σχόλια