ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Ανακοίνωση για χορήγηση άδειας χρήσης νερού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
NOMOΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Πληροφορίες: Ιωάννης Μακρής
Τηλ.: 2646360527

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υπενθυμίζουμε ότι όποιος έχει κάνει αίτηση για Εγγραφή στο «Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας» (Ε.Μ.Σ.Υ.) (γεωτρήσεις, πηγάδια κ.λ.π.) θα πρέπει να κάνει και αίτηση για «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ» .
     Για εκπρόθεσμες αιτήσεις ''Άδειας Χρήσης Νερού'' μετά την 30/9/2015 υπάρχει πρόστιμο 50 € για κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι 31/12/2015 .
     Μετά την ημερομηνία αυτή δηλ. από 1/1/2016 το πρόστιμο ανέρχεται σε 1000 έως 2000 € .
      Παρακαλούμε όσοι δεν έχουν κάνει αίτηση να προσέλθουν το συντομότερο δυνατόν στο Δήμο Ξηρομέρου για την ενημέρωση τους .

Εκ του Δήμου Ξηρομέρου
 
Αναρτήθηκε από 

Σχόλια