Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου στις 23 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Σάββατο

             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                   

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε  Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση  στις είκοσι τρείς    (23)  του ΜηνόςΙανουαρίου  του έτους 2016 ημέρα Σάββατο   και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:....1.        ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ‘ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΙΣΧΥΟΣ 1 ΜW ‘ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘ΚΛΗΜΑΤΙΑ’ Τ.Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ.

2.       ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤOY ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΤΟΥ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  2014»

3.       ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

4.       ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ‘ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ’ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014.

5.       ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ‘ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ’ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014.

6.       ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ’

7.       ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ’

8.      ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ

9.       ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.)
                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                      
  ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.         Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες  
2.        Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες  
3.        Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
4.        Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα
5.        Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
6.        Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
7.        Κυριάκος Κωνσταντίνος- Βασιλόπουλο
8.       Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα          
9.     Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα                                          
10.   Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα
11.     Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
12.    Πανταζής Απόστολος- Ενταύθα
13.    Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι  
14.    Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη 
15.    Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα   
16. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα  – Ενταύθα                              
17.    Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα                                      
18.   Ζορμπάς Ιωάννης  – Αθήνα 
19.    Καρφής Θωμάς – Ενταύθα           
20.  Κολοβός Χρήστος – Φυτείες                                              
21.    Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
22.Τριανταφυλλάκης Ιωάννης - Ενταύθα                                                         
23.   Γεωργαλής Ηλίας  –  Ενταύθα                   
24.   Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
25.Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο                                                                     
26.   Κατσιπάνος Αναστάσιος – Φυτείες   
-------------------------------------------------------  
27.  Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
28. Πρόεδρο Τ.Κ. Καραισκάκη
29.  Πρόεδρο Τ.Κ. Φυτειών
30. Πρόεδρο Τ.Κ. Μύτικα

 
Κοιν.

Πρόεδρο Τ.Κ. Χρυσοβίτσας
Πρόεδρο Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου
Πρόεδρο Τ.Κ. Φυτειών
Πρόεδρο Τ.Κ. Παπαδάτου

Αναρτήθηκε από 
Σχόλια