Ψηφίστηκε το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου.

Στην σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ξηρομέρου στις 11 το πρωί, με μοναδικό θέμα την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος, πληροφορηθήκαμε ότι ψηφίστηκε το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα.


Παρόντες στην συνεδρίαση του Δ.Σ. ήταν οι:
1. Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας).
2. Γαλάνης Κωνσταντίνος, Δημότης - Μέλος Δ.Κ. Αστακού (πλειοψηφίας).
3. Καρναβά Ευσταθία, Δημότισσα (πλειοψηφίας).
4. Κουμανδράκη - Σαμαρά Κωστούλα, Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφίας).
5. Καρφής Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας).
6. Χαντζής Δημήτριος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος.
Απόντες στην συνεδρίαση του Δ.Σ. ήταν οι:
Κανένας.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα ψήφισαν οι:

1. Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας).
2. Γαλάνης Κωνσταντίνος, Δημότης - Μέλος Δ.Κ. Αστακού (πλειοψηφίας).
3. Καρναβά Ευσταθία, Δημότισσα (πλειοψηφίας).
4. Χαντζής Δημήτριος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταψήφισαν οι:

1. Κουμανδράκη - Σαμαρά Κωστούλα, Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφίας).
2. Καρφής Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας).
Ο κ. Γαλάνης σε αυτή την συνεδρίαση του Δ.Σ. άλλαξε στάση και ψήφισε θετικά, παρότι στην πρώτη συνεδρίαση είχε καταψηφίσει εκφράζοντας τις έντονες διαφωνίες του για τα έργα του Λιμενικού Ταμείου και τις απ' ευθείας αναθέσεις, ζητώντας να ακολουθηθεί η διαγωνιστική διαδικασία και γενικά είχε πολύ έντονη αντιπαράθεση με τον κ. Γαλούνη σε εκείνη την συνεδρίαση του Δ.Σ.
Επίσης κ. ο κ. Χαντζής αυτή την φορά ψήφισε θετικά.
Μελετώντας και συγκρίνοντας το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα (δείτε το εδώ), με το πρόσφατα απορριφθέν Τεχνικό Πρόγραμμα (δείτε το εδώ), εντοπίζουμε τις εξής διαφορές:
·   Το απορριφθέν Τεχνικό Πρόγραμμα περιείχε 26 εγγραφές ύψους 215.800 €, ενώ το νέο προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα περιέχει 29 εγγραφές ύψους 223.110 €.
·     Στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα περιέχονται 24 εγγραφές που είναι ακριβώς οι ίδιες που υπήρχαν και στο απορριφθέν.
·    Περιέχονται 5 νέες εγγραφές που δεν υπήρχαν στο απορριφθέν.
·  Έχουν σβηστεί 2 εγγραφές που υπήρχαν στο απορριφθέν.
·     Για τον Μύτικα και το λιμάνι του, οι εγγραφές από 4 ύψους 15.995 € που ήταν στο απορριφθέν, αυξήθηκαν σε 7 ύψους 23.135 €
mytikaspress

Αναρτήθηκε από 

Σχόλια