Συμπολιτεία Ξηρομεριτών: Κίνδυνος απένταξης του έργου για τον εκσυγχρονισμό των ΤΟΕΒ Φυτειών και Χρυσοβίτσας.

Αίτηση στην οποία υποβάλουν ερωτήματα προς τον Δήμαρχο Ξηρομέρου σχετικά με το έργο "Βελτίωση - εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Φυτειών και Χρυσοβίτσας Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας"κατάθεσαν εκ μέρους της Συμπολιτείας Ξηρομεριτών οι δημοτικοί σύμβουλοιΓεωργαλής Ηλίας και Παναγιώτης Τζαχρήστας. Ουσιαστικά αυτό που λένε είναι ότι με ευθύνη του Δήμου Ξηρομέρου δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν οι διαθέσιμες πιστώσεις και να απενταχθεί το έργο. Σύμφωνα πάντως με τις δικές μας πληροφορίες το έργο έχει ήδη απενταχθεί.......


                                       ΑΙΤΗΣΗ -ΕΡΩΤΗΣΗ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ

                                               ΠΡΟΣ
                         ΤΟΝ  ΔΗΜΑΡΧΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
                          Κο Ε. ΓΑΛΟΥΝΗ
                              
Κύριε Δήμαρχε
Σύμφωνα με τις από 26/04/2012 αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Αριθμός Πρωτ.: 5652 και 5655, οι οποίες αφορούν αντίστοιχα την ένταξη των Πράξεων «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Φυτειών και Χρυσοβίτσας Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 321 του Π.Α.Α. 2007-2013 , θα έπρεπε σήμερα να έχουν εκτελεστεί τα συγκεκριμένα έργα συνολικού προϋπολογισμού 687.570,00 ευρώ.
Παρ όλα αυτά όμως γνωρίζουμε ότι δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία έως σήμερα με εμφανή τον κίνδυνο να απολεστούν οι διαθέσιμες πιστώσεις.
Κύριε Δήμαρχε σας γνωρίζουμε ότι τα έργα αυτά είναι υψίστης σημασίας για την οικονομία της περιοχής μας και ίσως η μοναδική αισιόδοξη προοπτική για να επανεκκινηθούν  οι Τ.Ο.Ε.Β αναφοράς, οι οποίοι είτε υπολειτουργούν είτε έχουν αδρανοποιηθεί πλήρως.
Ως εκ τούτου γεννώνται ανησυχητικά ερωτήματα τόσο σ εμάς αλλά και στους δημότες μας
  ΕΡΩΤΑΣΘΕ  ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ

1.    Έχει υπάρξει καμία ενέργεια ώστε να ξεπεραστεί η ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών η οποία σύμφωνα με την απόφαση ένταξης ορίζεται η 31.12.2015;
2.    Γιατί ενώ οι αποφάσεις ένταξης των έργων ελήφθησαν αρκετά νωρίς (πρίν από 41 μήνες, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων 16 της δικής σας θητείας), δεν υπήρξε η ανάλογη πρόοδος;
3.    Σε περίπτωση απώλειας πιστώσεων θα αποδοθούν ευθύνες;
4.    Έχετε αναζητήσει εναλλακτική λύση για την ολοκλήρωση των έργων αυτών;

 Με την παρούσα θέλουμε να σας δηλώσουμε την ανησυχία μας για την πιθανή απένταξη του Δήμου μας από την κατανομή των πιστώσεων αυτών και αναμένουμε δικές σας   ενέργειες.                        
                                               
                                      Αστακός 12/01/2016
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΩΝ»
                            Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ξηρομέρου
                                  Γεωργαλής Ηλίας

                                Παναγιώτης Τζαχρήστας
 
 Αναρτήθηκε από Σχόλια