Οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων του Δήμου Ξηρομέρου. Ποιες οι μεταβολές.

Μετά την παραίτηση του Αντιδημάρχου κ. Πανταζή ως γνωστό νέοςΑντιδήμαρχος ορίστηκε ο κ. Θεόδωρος Λιβάνης. Εξ αιτίας αυτής λοιπόν τηςαλλαγής επανακαθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων.
Με την απόφαση 7/2016 ο Δήμαρχος Ξηρομέρου κ. Ερωτόκριτος Γαλούνης καθορίζει της αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων του Δήμου Ξηρομέρου. Εμείς βρήκαμε και την απόφαση 76/2014, με την οποία είχαν καθοριστεί αρχικά οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων και αντιπαραβάλλοντας τις δύο αποφάσεις διαπιστώνουμε ότι:....

Για τον Αντιδήμαρχο κ. Μουρκούση δεν υπάρχει καμία μεταβολή των αρμοδιοτήτων του.
Μεταβολή υπάρχει στις αρμοδιότητες του κ. Λαϊνά, ο οποίος παίρνει την αρμοδιότητα Παιδείας και Σχολείων, καθώς και την αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων που κατείχε ο κ. Πανταζής.
Επίσης απαλλάσσεται της αρμοδιότητας της ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού της Δ.Ε. Αστακού την οποία παίρνει πλέον ο κ. Λιβάνης.
Επιπλέον ο κ. Λιβάνης παίρνει και την αρμοδιότητα εμπορίου και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος των Δ.Ε Αστακού και Αλυζίας την οποία την είχε ο κ. Βραχάς, ο οποίος κρατά την αρμοδιότητα εμπορίου και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος μόνο της Δ.Ε. Φυτειών.
Δείτε εδώ τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων όπως ορίστηκαν από τον κ. Δήμαρχο στις 8.1.2016 (για να γνωρίζετε ποιος είναι υπεύθυνος για τι, ώστε να απευθύνεστε στο σωστό πρόσωπο για τα αιτήματα - παράπονα σας κ.λ.π) και εδώ τις αρμοδιότητες όπως ορίστηκαν στις 2.10.2014.

mytikaspress
 
 Αναρτήθηκε από 


Σχόλια