Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της Χρυσοβίτσας με καύσιμο βιομάζα.
Σας παρουσιάζουμε την αιτιολόγηση της αρνητικής γνωμοδότησης που έδωσε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου για την μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της Χρυσοβίτσας, με καύσιμο βιομάζα.....


Η εισήγηση του κ. Λαϊνά.
Σύμφωνα:
1. Με τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των Τ.Κ. Χρυσοβίτσας, Αγραµπέλων και Προδρόµου.
2. Με την παρουσία αρχαιολογικού χώρου ''ΤΑ ΚΟΡΟΝΤΑ'', κοντά στην τοποθεσία ανέγερσης της μονάδας.
3. Με την μεθόδευση µε την οποία υφαρπάχτηκαν οι άδειες από την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, από την υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων ∆. Ελλάδος και από την ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, µε το πρόσχημα ανέγερσης αγροικιών και όχι μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
4. Τη ΜΠΕ που θα γίνονται κατά καιρούς μετρήσεις και συνεπώς δεν θα υπάρχει μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου (φίλτρο για την παρακράτηση μικροσωματιδίων και ρύπων και αυτόματος αναλυτής ο οποίος θα δείχνει το είδος των ρύπων που εκπέμπονται).
5. Αποτέλεσμα της έλλειψης μονίμου συστήματος ελέγχου θα είναι να παραμένει απροσδιόριστο το επίπεδο των ρύπων που θα εκπέμπονται.
Για τους παραπάνω λόγους ψηφίζω όχι.

Οι εισηγήσεις των κ. Κολοβού και κ. Τριανταφυλλάκη.
Οι κύριοι Κολοβός Χρήστος και Τριανταφυλλάκης Ιωάννης ψηφίζουν όχι δηλώνοντας ότι κανείς δεν είναι αντίθετος στην ανάπτυξη του τόπου µας, σε επενδύσεις, στη μείωση της ανεργίας µε δημιουργία θέσεων εργασίας σε ιδιωτικό ή δηµόσιο τομέα. Μια πράσινη επένδυση μπορεί να επηρεάζει περιβαλλοντικά μια περιοχή και τους κατοίκους της, ενώ σε μια άλλη περιοχή να μην ισχύει αυτό ή να επηρεάζει ελάχιστα και τα θετικά να είναι περισσότερα από τα αρνητικά.
Η πράσινη ενέργεια που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να ζήσει ή να αναπτυχθεί είναι πολύ προτιμότερο από το πετρέλαιο, λιγνίτη, άνθρακα, χημικά κτλ, αρκεί να πληρούνται οι περιβαλλοντικού κανόνες. Οφείλουμε να σεβόμαστε τη γνώμη και τη θέση της κάθε τοπικής κοινωνίας φορέων και συλλόγων τους οποίους και υπηρετούμε. Εδώ πέραν των άλλων, δεν εγνώσθησαν πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα µε τα στοιχεία της μελέτης που αφορούν γνωμοδοτήσεις από αρχαιολογικές υπηρεσίες, ενώ υπάρχουν αρχαία στην περιοχή και τα καυσαέρια που θα παράγονται παρομοιάζουν µε του ντίζελ.
Δείτε εδώ και τι επίσημο έγγραφο.


mytikaspress
 
 Αναρτήθηκε από 


Σχόλια