Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

      Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση  στις είκοσι έξι (26) του Μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΠ.
2.ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
3.ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΦΥΤΕΙΩΝ’
4.ΕΓΚΡΙΣΗ 4Ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΕΡΓΟΥ ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ’
5.ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 1ΟΥ ΠΚΝΤΜΕ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ’
6.ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 1ΟΥ ΠΚΝΤΜΕ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΗΓΑΔΙΑ- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ’............7.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
8.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
9.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ Ή ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
10.ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ Ή ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΥΚΟΓΙΩΡΓΟ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες
2.Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες
3.Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
4.Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα
5.Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
6.Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
7.Κυριάκος Κωνσταντίνος- Βασιλόπουλο
8.Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα
9.Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα 
10.Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα
11.Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
12.Πανταζής Απόστολος- Ενταύθα
13.Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι 
14.Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη 
15.Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα 
16.Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα  – Ενταύθα 
17.Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα 
18.Ζορμπάς Ιωάννης  – Αθήνα 
19.Καρφής Θωμάς – Ενταύθα
20.Κολοβός Χρήστος – Φυτείες
21.Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
22.Τριανταφυλλάκης Ιωάννης - Ενταύθα 
23.Γεωργαλής Ηλίας  –  Ενταύθα 
24.Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
25.Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο             
26.Κατσιπάνος Αναστάσιος – Φυτείες  
-------------------------------------------------
27.Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
28.Πρόεδρο Τ.Κ. Φυτειών

Κοιν. 
 Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου 

Αναρτήθηκε από Σχόλια