ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ        
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

     Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την ενδεκάτη (11) του Μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’

2.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’

3.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’

4.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»........5.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 31.12.2015 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

6.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 31.12.2015 – ΟΡΘΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ.  ΕΤΟΥΣ 2015

7.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 

8.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ»

9.ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΙΒΙΟΥ ΤΚ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ.

10.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΕΡΓΟΥ ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΛΩΝΑΚΙ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ» Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ

11.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ»  Τ.Κ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 

12.ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες 
2.Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες  
3.Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
4.Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα 
5.Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
6.Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
7.Κυριάκος Κωνσταντίνος- Βασιλόπουλο
8.Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα 
9.Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα
10.Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα 
11.Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα 
12.Πανταζής Απόστολος- Ενταύθα
13.Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
14.Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη
15.Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα  
16.Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα  – Ενταύθα 
17.Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα
18.Ζορμπάς Ιωάννης  – Αθήνα
19.Καρφής Θωμάς – Ενταύθα 
20.Κολοβός Χρήστος – Φυτείες 
21.Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
22.Τριανταφυλλάκης Ιωάννης - Ενταύθα
23.Γεωργαλής Ηλίας  –  Ενταύθα 
24.Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
25.Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο
26.Κατσιπάνος Αναστάσιος – Φυτείες
-------------------------------------  
27.Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
28.Πρόεδρο Τ.Κ. Παπαδάτου
29.Πρόεδρο Τ.Κ. Καραϊσκάκη

Κοιν.
Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου


Αναρτήθηκε από 

Σχόλια