Απορρίφθηκε η προσφυγή της Δημοτικής Συμβούλου κας Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλας

Απορρίφθηκε η προσφυγή της Δημοτικής Συμβούλου και Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Ξηρομέρου κας Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλας κατά της υπ' αριθ. 10/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου με θέμα,

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.)»....


Αναρτήθηκε από 

Σχόλια