Προσωρινή Επιτροπή στο ΤΟΕΒ Χρυσοβίτσας όρισε ο Δήμαρχος Ερ. Γαλούνης

  Στον διορισμό προσωρινής διοικούσας επιτροπής στο ΤΟΕΒ Χρυσοβίτσας προχώρησε με απόφαση του ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Ερ. Γαλούνης. 
     Ειδικότερα, με απόφασή του, ο Δήμαρχος Ερ. Γαλούνης, μετά τιςπαραιτήσεις τεσσάρων (4) εκ των πέντε (5) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκρότησε Διοικούσα Προσωρινή Επιτροπή για το ΤΟΕΒ Χρυσοβίτσας για διάρκεια δύο (2) μηνών ήτοι από 01.3.2016 έως 30.4.2016 ως κάτωθι:

1.-Σάββας Βασίλειος του Ταξιάρχη – Πρόεδρος
2.-Θεοδώρου Γεράσιμος του Αθανάσιου- Αντιπρόεδρος
3.-Σαμαράς Χαρίσης του Δημητρίου – Μέλος
4.-Αυδής Γεράσιμος του Κωνσταντίνου – Γραμματέας
5.-Μακρής Διονύσιος του Αλεξάνδρου – Ταμίας
      Με αντικείμενο την σύγκληση γενικής συνέλευσης και εκλογή νέων οργάνων....

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:.............Αναρτήθηκε από Σχόλια