ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ        
           
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε  Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση  την δεκάτη πέμπτη  (15η)  του ΜηνόςΑπριλίου  του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα  18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:....1.        ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ
Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

2.       ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟ ΤΚ ΦΥΤΕΙΩΝ’
 
3.       ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ
Α. ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ’ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 30.000€
Β. ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ’ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ  100.000€
Γ. ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ’ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ  73.800€

4.       ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΠΔΔ ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
       ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’

5.       ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΠΔΔ ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’

6.       ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  Ν.Π.Ι.Δ. ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΕΤΟΥΣ 2016

7.       ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΠΔΔ ΄ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’

8.      ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΠΔΔ ΄ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’

9.       ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».

10.  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ’

11.    ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Ή ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

12.   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ

13.   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΣΙΜΟΣ  - ΠΑΛΙΟΒΑΡΚΑ Τ.Κ. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ- Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ.


   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
  
Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.         Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες  
2.        Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες  
3.        Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
4.        Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα
5.        Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
6.        Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
7.        Κυριάκος Κωνσταντίνος- Βασιλόπουλο
8.       Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα          
9.        Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα                                          
10.   Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα
11.     Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
12.    Πανταζής Απόστολος- Ενταύθα
13.    Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι  
14.    Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη 
15.    Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα   
16.    Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα  – Ενταύθα                              
17.    Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα                                       
18.   Ζορμπάς Ιωάννης  – Αθήνα 
19.    Καρφής Θωμάς – Ενταύθα           
20.  Κολοβός Χρήστος – Φυτείες                                             
21.    Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
22.  Τριανταφυλλάκης Ιωάννης - Ενταύθα                                                          
23.   Γεωργαλής Ηλίας  –  Ενταύθα                   
24.   Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
25.  Κομπλίτσης Δημήτριος Αγρίνιο                                                                     
26.   Κατσιπάνος Αναστάσιος – Φυτείες   
-------------------------------------------------------  
27.  Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
28. Πρόεδρο Τ.Κ. Φυτειών
29.  Πρόεδρο Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου
 
Κοιν.


Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου 


Αναρτήθηκε από 


Σχόλια