Κατάλληλες οι ακτές του Δήμου Ξηρομέρου. Κάποιες που αναφερόταν πέρυσι φέτος δεν αναφέρονται. Γιατί;
  Με επίσημο έγγραφο της, η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας Υδάτινων Πόρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όρισε ως κατάλληλες για κολύμβηση, από άποψη υγιεινής του θαλάσσιου ύδατος και υγιεινής κατάστασης της ακτής, τις παρακάτω ακτές του Δήμου Ξηρομέρου:

      Πέρυσι πάντως τον έλεγχο και τα αποτελέσματα είχε ανακοινώσει η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίαςκαι οι παραλίες του Δήμου Ξηρομέρου που αναφερόταν ήταν πιο πολλές..........     Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί φέτος και οι μετρήσεις έγιναν από την Αποκεντρωμένη και κάποιες από τις παραλίες δεν αναφέρονται όπως πέρυσι....
     Ας κάνει ένα ερώτημα ο Δήμος Ξηρομέρου να μάθει τι έχει συμβεί.

ΔΕΙΤΕ ποιες είχαν οριστεί πέρισυ (2015) ως κατάλληλες για κολύμβηση, στο Δήμο Δήμο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ:

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

1. Ακτή Ελιά
2. Ακτή Μύτικα (δυτική)
3. Ακτή Μύτικα (ανατολική)
4. Ακτή Σχίνος
5. Ακτή Παλιόβαρκα-Λύσιµος
6. Ακτή Αγριλιά
7. Ακτή Βελά
8. Ακτή Ασπρογυάλι
9. Ακτή Αγιος Γεώργιος
10. Ακτή Χοβολιό
11. Ακτή Νέα Αστακού
12. Ακτή παλαιά Αστακού (µπροστά στο ξενοδοχείο)...............


ΠΗΓΗ: http://mytikaspress.blogspot.gr/
 Αναρτήθηκε από Σχόλια