Έκτακτη-Κατεπείγουσα συνεδρίαση του ΝΠΔΔ Αθλητισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ξηρομέρου λόγω της Ολυμπιακής Φλόγας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Καλεί σε Έκτακτο-Κατεπείγον Διοικητικό Συμβούλιο την δεκάτη ενάτη(19η)του Μήνα Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα
   ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ
     Ο λόγος του κατεπείγοντος οφείλεται στο γεγονός ότι σε τέσσερις ημέρες θα υποδεχτούμε την Ολυμπιακή Φλόγα στον Αστακό και με την 12/2016 Απόφαση μας εγκρίναμε την δαπάνη και διαθέσαμε πίστωση 8.000€ σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων 15-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» για την Υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας στον Αστακό (ΠΑΥ A-53 /06.4.2016 /16REQ004167715 2016-04-07 ΑΙΤΗΜΑ ).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Μουρκούσης Βασίλειος........
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Κυριάκος Κωνσταντίνος
2. Καρφής Θωμάς
3. Γεωργαλής Ηλίας
4. Στεργίου Δημήτριος
5. Λύτρας Παναγιώτης
6. Κολλιάς Ιωάννης

Κοιν.
7. Κακούρης Ηλίας
8. Σόμπολος Απόστολος
9. Ταμπάκης Ηλίας
10. Μάντζαρης Ελευθέριος
11. Kάντζου Δέσποινα
12. Γεραφέντη Ελευθερία
13. Τζοβόλα Ουρανία
 
 

Αναρτήθηκε από 

Σχόλια