Εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας
Κάνουμε γνωστό ότι οι εγγραφές-επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ακτίου-Βόνιτσας ξεκίνησαν από 16/05/2016 και μέχρι 17/06/2016.
Για να γίνει η εγγραφή νηπίου στους Σταθμούς απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αίτηση του γονέα για εγγραφή του νηπίου.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3) Ιατρική βεβαίωση για την καλή πνευματική, σωματική υγεία και σωματική αρτιμέλεια του νηπίου καθώς και βεβαίωση mantoux.
4) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 για την παραλαβή των νηπίων.
5) Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όταν πρόκειται για αλλοδαπούς γονείς.
Για επανεγγραφές παιδιών απαιτείται μόνο η αίτηση του γονέα.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Σχόλια