ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ


                                                             
 
                                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ        
                                     
 
 O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε  Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση  την εικοστή έκτη  (26η)  του Μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Κυριακή   και ώρα  11.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ‘     ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5099/28.04.2016 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 14.31.34.1 ΚΑΙ Α/Α ΟΠΣ 1469
(ΑΔΑ 78ΟΩ4653Ο7-Α76)’

2.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ‘ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5099/28.04.2016 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 14.31.34.1 ΚΑΙ Α/Α ΟΠΣ 1469 (ΑΔΑ 78ΟΩ4653Ο7-Α76)’

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.: 3+800 ΑΥΛΑΚΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΩΣ Χ.Θ.: 8+500 Α/Σ ΛΙΒΑΝΕΙΚΑ)‘ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5099/28.04.2016 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 14.31.34.1 ΚΑΙ Α/Α ΟΠΣ 1469 (ΑΔΑ 78ΟΩ4653Ο7-Α76)’

4.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.: 3+800 ΑΥΛΑΚΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΩΣ Χ.Θ.: 8+500 Α/Σ ΛΙΒΑΝΕΙΚΑ)‘ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5099/28.04.2016 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 14.31.34.1 ΚΑΙ Α/Α ΟΠΣ 1469
(ΑΔΑ 78ΟΩ4653Ο7-Α76)’

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ

Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΣΤΑΚΟΥ
Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΕΛ ΑΣΤΑΚΟΥ.

6. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

7. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

8.ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 1ΟΥ ΠΚΝΤΜΕ ΕΡΓΟΥ  ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ’

9. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΕΡΓΟΥ  ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΑΣΥΛΙΟ Τ.Κ. ΦΥΤΕΙΩΝ’

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΚΑ’

11.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΙΒΙΟΥ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ ’

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.)

13. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ‘ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ‘ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ» ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ
14.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD)-LEADER’ ΤΗΣ  ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020.

15. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD)-LEADER’ ΤΗΣ  ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020.

16. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016


                                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                          ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ


Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.     Βραχάς Παναγιώτης- Αγρίνιο  
2.     Γαζέτας Παναγιώτης - Αγρίνιο  
3.     Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Αθήνα
4.     Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα
5.     Κακούρης Ηλίας – Αστακός
6.     Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
7.     Κυριάκος Κωνσταντίνος- Βασιλόπουλο
8.     Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα          
9.     Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα                                          
10. Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα
11. Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
12. Πανταζής Απόστολος- Ενταύθα
13. Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι  
14. Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη 
15. Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα   
16. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα  – Ενταύθα                              
17. Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα                                      
18. Ζορμπάς Ιωάννης  – Αθήνα 
19. Καρφής Θωμάς – Ενταύθα           
20. Κολοβός Χρήστος – Αγρίνιο                                             
21. Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
22. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης - Ενταύθα                                                         
23. Γεωργαλής Ηλίας    Ενταύθα                    
24. Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
25. Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο                                                                     
26. Κατσιπάνος Αναστάσιος – Φυτείες   
-------------------------------------------------------  
27.Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
28.Πρόεδρο Τ.Κ. Φυτειών
29. Πρόεδρο Τ.Κ. Μύτικα

Κοιν.

Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου

http://ksiromeritikimatia.blogspot.gr/2016/06/26-2016.html

Σχόλια