ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η 46/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου. Στο κενό έπεσε η προσπάθεια της αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κας Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλας, για κίνηση πειθαρχικής και ποινικής διαδικασίας σε βάρος του Δημάρχου
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η αριθ. 46/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου με θέμα: «Ορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότης σχετικά με δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου Ξηρομέρου σε ποινική δίκη και άσκηση τυχόν άλλων ένδικων βοηθημάτων, ύστερα από την άσκηση ποινικής δίωξης από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδος, με φερόμενο παθόντα – ζημιωθέντα το Δήμο Ξηρομέρου.

Συγκεκριμένα:
Η επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 η οποία συνεδρίασε στις 15/6/2016 με την Αριθ. 20/2016 ομόφωνη απόφαση της, έκανε δεκτή την προσφυγή του Δημάρχου Ξηρομέρου κατά της αριθ. 56045/2170/9-5-16 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία είχε ακυρωθεί η αριθ.46/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ύστερα από την παραπάνω απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2016 σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ΝΟΜΙΜΗ η 46/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, έπεσε στο κενό η προσπάθεια της κας Κουμανδράκη και των συνεργατών της, η οποία με την από 17/5/2016 αναφορά – καταγγελία της, προς όλες τις δημόσιες αρχές, ζητούσε την κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας, και τυχόν ποινικής δίωξης σε βάρος του Δημάρχου για αθέμιτη πράξη. Τα συμπεράσματα δικά σας.
Ακολουθεί η σχετική απόφαση:


Σχόλια