ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΣΥ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ Ο ΠΑΝΟΣ ΧΟΛΗΣ

      Στις 08/06/2016, το  νέο  κεντρικό  Συμβούλιο της Παναιτωλοακαρνανικής Συνομοσπονδίας, που προέκυψε από τις εκλογές στις 01/06/2016, συνεδρίασε με μοναδικό θέμα την συγκρότηση του σε σώμα (ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016‐ ΜΑΙΟΣ 2018).
     Ο πρώτος σε σταυρούς εκλεγμένος σύμβουλος, κύριος Χολής Παναγιώτης, σύμφωνα με το καταστατικό, συγκάλεσε το συμβούλιο με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση του σε σώμα με την εκλογή των μελών στα αξιώματα που ορίζει το καταστατικό. 
      Παρόν στη συνεδρίαση ήταν 13 από τα 15 μέλη. Μετά από ψηφοφορία, για  την κατανομή  των αξιωμάτων, το Κ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

       Το νέο κεντρικό συμβούλιο θα συνεδριάσει τις προσεχείς ημέρες για να καταρτίσει το πρόγραμμα δράσης για τη διετία 2016-2018......  ...και να κοινοποίηση τις θέσεις της, για τα προβλήματα του νομού μας.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
    Στις 06/06/2016 συνεδρίασε το νέο εποπτικό συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 01/06/2016 με παρόντα 4 από τα 5 μέλη, κατόπιν προσκλήσεως του πλειονοψηφήσαντος μέλους ΚΑΠΠΑ ΝΩΝΤΑ με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε σώμα. Μετά από συζήτηση και προτάσεις των μελών του συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΠΠΑΣ ΝΩΝΤΑΣ (Ο.ΣΥ.ΒΑ)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΟΥΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Ο.ΣΥ.Ε.Μ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (Ο.Π.ΣΥ.Ξ)
ΜΕΛΟΣ: ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Ο.ΣΥ.Ν)
ΜΕΛΟΣ: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ (Ο.ΣΥ.Τ)
      Αποφασίστηκε το Σεπτέμβριο να γίνει Τακτική  συνεδρίαση του ΕΠ.ΣΥ. καθώς και να αιτηθεί να γίνει κοινή συνεδρίαση με το Κ.Σ για  θέματα που αφορούν τη δράση της ΠΑΝ.ΣΥ. 

ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


http://xiromeronews.blogspot.gr/2016/06/blog-post_79.html#more

Σχόλια